Hoppa till innehåll

Aktiv vardag för seniorer

För dig som är senior och önskar en mer aktiv vardag.

E-tjänster för Aktiv vardag för seniorer

Arbete och etablering

Arbete och etablering är en av verksamheterna inom individ och familjeomsorgen i Vellinge kommun.

Boende för äldre

För dig som är äldre och behöver ett nytt boende eller korttidsboende.

E-tjänster för Boende för äldre

E-tjänster för Ekonomisk hjälp, stöd och rådgivning

Ny i Sverige

För dig som är ny i Sverige, eller vill hjälpa personer som är nya i Sverige.

E-tjänster för Psykisk ohälsa

Vårdleverantör

För dig som är vårdleverantör till Vellinge kommun

Aktuellt

8 mars, 2022

Träffa våra duktiga seniorkontakter

Att göra en gemensam aktivitet kan göra stor skillnad i vardagen. Våra seniorkontakter är anställda av Vellinge kommun och deras uppdrag är att hjälpa och stödja dig till samvaro.
22 december, 2021

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.
24 augusti, 2021

Våra viktigaste framgångsfaktorer!

Vi träffar arbetsterapeuten Matilda Glimskog och fysioterapeuten Mikaela Darfelt, som berättar om sitt arbete på Sankt Knut vård- och omsorgsboende i Falsterbo.
7 juli, 2021

Seniorkontakter-ett medmänskligt stöd

Undersökningar har visat att var tredje person över 85 år i Sverige känner sig ensam, och det påverkar även den fysiska hälsan. Vi i Vellinge gör nu en satsning genom att anställa 7 personer som Seniorkontakter under en 6-månadersperiod.
17 juni, 2021

Vad är en god man?

Reine Eriksson har i många år haft uppdraget som god man i Vellinge men har nu övergått till att arbeta som mentor för nya gode män i kommunen. Anne Marbrandt är sedan två år tillbaka överförmyndare på myndigheten i Vellinge kommun.
17 juni, 2021

Sommarens sköna visor och schlager från förr

Johan Pihleke och PO Nilsson spelar och sjunger i juli.
16 juni, 2021

Vi tar oss tid att lyssna!

Madelene Asp och Emily Christensen är Vellinges nya äldre- och anhöriglotsar. De har båda nära till skratt och känner stor ömhet för sina medmänniskor.
25 mars, 2021

Jämlik demensvård

Vellinge kommun deltar i projektet ”Jämlik demensvård i Skåne”. Det är Region Skåne som har tagit fram en samverkansmodell för detta ändamål. Syftet är att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, genom förbättrade arbetssätt för personcentrerad och samordnad vård och omsorg.
17 mars, 2021

Sammanstrålen-för barnets bästa

Vi har träffat Sara Fransson som arbetar som umgängesstöd, Nina Bornarve, familjerättssekreterare och Julia Blomdahl, verksamhetschef inom Individ- och familjeomsorg i Vellinge kommun. Här berättar de lite om Sammanstrålen och Familjernas hus.
9 mars, 2021

Mitt arbete är spännande

Jens Bengtsson, Paula Nordström och Anette Ripa arbetar som boendestödjare för ordinärt boende från Västra Ingelstad till Skanör. Viveka Andersson är enhetschef.
18 februari, 2021

Äldreombud-det här gör vi

Gun-Britt Sandell har en positivt klingande röst, när jag ringer upp henne för att prata om vad det innebär att verka som äldreombud i Vellinge kommun.
12 januari, 2021

Vaccination mot covid-19 nu påbörjad i Vellinge

Under tisdagen den 12 januari inleddes vaccinationer mot covid-19 i Vellinge kommun.
Vårdcentralerna Näsets läkargrupp och Vårdcentralen Vellinge är de som har huvudansvaret för vaccineringen, och samarbetar med vård- och omsorg i Vellinge kommun.
17 december, 2020

Avgift för hjälpmedel

I mitten av december skickade kommunen ut ett brev om avgift för abonnemang av hjälpmedel. Här kommer ytterligare information.
5 november, 2020

Så bekämpar vi drogmissbruket i Vellinge kommun

På Ängavägen 7 i Vellinge träffar jag Mari Erlandsson och Lina Lindblom i en mysigt inredd lägenhet, som är Vellinge kommuns Ungdomscentral. Här arbetar Lina som drogterapeut och Mari och Gorjan Ceric som ungdomscoacher.