Hoppa till innehåll

Aktiv vardag för seniorer

För dig som är senior och önskar en mer aktiv vardag.

E-tjänster för Aktiv vardag för seniorer

Arbete och etablering

Arbete och etablering är en av verksamheterna inom individ och familjeomsorgen i Vellinge kommun.

Boende för äldre

För dig som är äldre och behöver ett nytt boende eller korttidsboende.

E-tjänster för Boende för äldre

E-tjänster för Ekonomisk hjälp, stöd och rådgivning

Ny i Sverige

För dig som är ny i Sverige, eller vill hjälpa personer som är nya i Sverige.

E-tjänster för Psykisk ohälsa

Vårdleverantör

För dig som är vårdleverantör till Vellinge kommun