Hoppa till innehåll

Aktuellt och aktiviteter

20 januari, 2021

CoScill – Nya tider kräver nya insatser

Nya tider kräver nya insatser! - Har ditt företag påverkats av corona-krisen och konstaterat att kompetensutveckling kan vara en väg framåt för att stärka er position? - Är du intresserad av att veta mer om CoSkills kostnadsfria utbildningsinsatser med fokus på digital omställning?
19 januari, 2021

Digital satsning på besöksnäringen - 18 februari

Vellinge kommun har, tillsammans med aktörer från besöksnäringen och ideella föreningar, under 2020 dragit igång ett projekt som ämnar att lyfta besöksnäringen i kommunen, under namnet Semesterkänsla. Nu tar vi nästa steg i projektet och hoppas att alla inom vår besöksnäring vill vara med!
21 december, 2020

SundsUF SpeedPitch 16 februari

Sunds UF:s Speedpitch är ett nytt koncept där elever i årskurs 2 på ekonomiprogrammet får möjlighet att smygstarta arbetet med sitt UF- företagande redan på våren och SpeedPitcha sina affärsidéer inför en panel. Syftet med SpeedPitchen är att eleverna i ett tidigt stadium ska få möjlighet till feedback på sina potentiella affärsidéer från en expertpanel.
14 december, 2020

Omsättningsstöd till näringsidkare

Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, som till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen har därför beslutat att avsätta fem miljarder kronor i omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.
10 december, 2020

Företagsmotorn

Företagsmotorn kan vara stödet du behöver just nu! Lär av hur andra hanterar utmaningarna under pandemin och få personlig experthjälp - helt anpassat efter dina behov!
13 november, 2020

Webbinarium 25 november

Förstå företagets elfaktura – tips på hur du kan sänka din elkostnad!
20 oktober, 2020

Fortsätt hålla avstånd

Här har du möjlighet att ladda ner och själv skriva ut våra affischer med budskapet Tack för att du håller avstånd.
1 september, 2020

Nytt krav på rapportering för företagare som hanterar farligt avfall

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Nu finns ett regeringsbeslut på utökad anteckningsskyldighet för företagare som hanterar farligt avfall.
7 september, 2020

Stjärnkväll 20/21

Vi hade ju alla hoppats att vi i oktober skulle kunna träffas under festliga former för att fira våra pristagare, men vi får helt enkelt slå samman Stjärnkväll 2020 med Stjärnkväll 2021 och fira desto mer då. Notera redan nu torsdagen den 6 maj för ”Stjärnkväll 20/21”!