Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss på Vellinge kommun.

Förskola och skola

Jag har fått fel förskoleavgift. Vad gör jag?

Kontakta expeditionen på skolan eller förskolan. De undersöker och rättar underlaget då det är aktuellt till fakturan. Vanligtvis korrigeras felet till nästa månadsfaktura.

Förskolor i Vellinge kommun

Grundskolor i Vellinge kommun

Varför betalar vi för fritids och förskola på sommaren när inte barnet är där?

Avgiften för förskola, fritidshem eller familjedaghem är oberoende på sjukdom, ledighet eller studiedagar. Även om ert barn inte befinner sig på plats är verksamheten igång som vanligt. Ni är betalningsskyldiga för platsen året runt.

Vi har barn på fristående förskola. Vem svarar på frågor kring avgifter?

Kontakta expeditionen på er förskola. De fristående förskolorna administrerar själv sina avgifter. Avgifter kan dock aldrig vara högre än maxtaxan i Vellinge kommun.

Avgifter och regler

Varför har vi fått påminnelseavgift?

Om fakturan inte betalas i tid skickas en betalningspåminnelse åtta dagar efter fakturans sista betalningsdatum. Kommunen tar ut en kostnad för påminnelseavgift, 60 kronor, och dröjsmålsränta från fakturans sista betalningsdatum.

Är fakturan fortfarande inte betald skickas ett inkassokrav 18 dagar efter sista betalningsdatum. Är fakturan därefter fortfarande inte betald skickas den till kronofogden.

Avgifter och regler

Hur ansöker jag om plats i förskola?

Ni kan ansöka om plats i Vellinges kommunala förskolor via kommunens e-tjänst. Ansökan till en fristående förskola i kommunen görs direkt via förskolan.

Sök plats i barnomsorg

Hur säger jag upp förskoleplats eller fritidsplats?

Ni kan säga upp er plats hos förskola, familjedaghem eller fritidshem via kommunens e-tjänst. Uppsägningstiden börjar gälla den dag uppsägningen skickas in. Uppsägning av plats på fristående förskolor görs direkt hos förskolan.

Säg upp plats i barnomsorg

Hur lång uppsägningstid har jag på förskolan?

Uppsägningstiden för kommunal förskola, familjedaghem och fritidshem är två månader och gäller från den dag uppsägningen görs. Oavsett om barnet använder sin plats under uppsägningstiden eller inte debiteras perioden. Ni är skyldiga att betala för platsen under hela uppsägningsperioden.

Kontakta er fristående förskola för deras aktuella regler.

Vi har vårt barn på en fristående förskola eller skola. Hur säger vi upp platsen?

Uppsägning av plats hos friståelse förskola eller skola görs direkt hos förskolan eller skolan. Samtliga fristående verksamheter har egen administration och sköter hantering av platser av avgfiter på egen hand.

Ska ni uppdatera era inkomstuppgifter går det bra att göra detta via Vellinge kommuns e-tjänst.

Lista över förskolor

Var sjukanmäler jag mitt barn?

I första hand ska all anmälan kring frånvaro göras via Vklass, är inte detta möjligt kan det även göras via telefon, 010-888 70 50, före 07.45.

För att kunna anmäla ert barns frånvaro måste ni vara registrerade som vårdnadshavare i Vklass.

När börjar sommarlovet nästa år?

Här hittar du information om när skolan börjar och slutar, lov, och vad du behöver tänka på om du måste vara ledig från skolan för elever 6-16 år.

Läs mer på sidan om Lov och ledighet

Boende, miljö och trafik

Var kan jag hitta kontaktuppgifter till Väg och Samfällighetsföreningar i kommunen

Kontaktuppgifter till vägföreningar

För att hitta kontaktuppgifter till vägföreningar gå in i föreningsregistret.

Här kommer du till registret

Kan jag få parkeringstillstånd

Om du är rörelsehindrad eller har en anhörig som är rörelsehindrad kan du söka parkeringstillstånd som tillåter parkering på markerade platser.

Ansöka om parkeringstillstånd

Vad räknas som farligt avfall?

Här hittar du information om vad som räknas som farligt avfall och var du kan lämna in det. Till farligt avfall räknas rengöringsmedel, sprayflaskor, lösningsmedel, färg- och lackrester, lim, batterier (även bilbatterier), termometrar, lysrör samt lågenergi-, glödlampor och elavfall.

Farligt avfall

Vi har en trekammarbrunn, vem kan tömma den?

Obligatorisk tömning utförs av kommunens entreprenör Ragn-Sells, som debiterar kunden direkt för utförda tjänster. Tömningsdag meddelas i god tid. Tömning sker enligt följande:

Septiktankar: 1 gång per år
Trekammarbrunnar:1 gång per år
Fettavskiljare: minst 1 gång per år
Sjunkbrunnar: vid behov
Köksbrunnar: vid behov
Slutnatankar: vid behov, minst 1 gång per år

Var finns våra återvinningsstationer placerade i kommunen?

Här hittar du information om var du slänger förpackningar, farligt avfall och annat som inte ska hamna i soppåsen.

Karta över återvinningsstationer

Grannen tvättar bilen på garageuppfarten, får han det?

Att tvätta bilen på gatan eller på garageuppfarten är skadligt för miljön. Tvättvattnet innehåller inte bara de använda bilvårdskemikalierna utan även rester av olja, däckpartiklar, bränslerester samt flera metaller som bly, kadmium, zink, nickel, koppar och krom. Dessa ämnen är skadliga och ibland giftiga både för människor och för vattenlevande växter och djur.

Om man tvättar bilen hemma någon enstaka gång bör det göras på en gräsmatta, grusplan eller liknande där vattnet infiltreras och föroreningarna kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet. Avfettningsmedel ska inte användas och helst inte bilschampo heller.

Tips på var jag kan tvätta bilen

Vilka dagar om året får jag hissa min flagga?

Om du har eller vill ha flagga är det viktigt att du är medveten om vilka regler som gäller. Här kan du få tips och råd om flaggning.

Regler för flaggstång

Vi ska riva vårt sommarhus och bygga en villa istället, hur går vi till väga?

När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra i din fastighet behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. Här kan du läsa mer om hur processen går till och vad det kostar.

Här kan du läsa merom hur processen går till

Vi planerar att installera en värmepump, behöver jag anmäla det någonstans?

Om du ska installera bergvärme, grundvattenvärme eller ytjordvärme eller ändra befintlig anläggning, måste du först lämna in en anmälan till oss. Här hittar du information om bland annat anmälan, vilka handlingar som ska bifogas och när det krävs yttrande från grannar.

Anmälan värmepump

Vi vill koppla in kommunalt vatten, vad kostar det?

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anläggningsavgifter och bruksavgifter/periodiska avgifter. På denna sida hittar du information om de vanligast förekommande taxorna.

Här kan du läsa mer om avgifter

Vilken hårdhetsgrad har vattnet i kommunen?

När du installerar nya vitvaror som tvätt- eller diskmaskin behöver du veta att hårdheten på vattnet är cirka 6 dH (tyska hårdhetsgrader: grad deutscher Härte).

Efter skyfallet igår, har vi vatten i hela källaren, vem anmäler jag skadan till?

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. Vi vill därför ge dig lite hjälp på vägen.

Här kan du läsa mer

Felanmälan

Vi behöver hjälp med att fylla vår pool, gör kommunen det?

Vellinge kommun, i samarbete med VA-gruppen, erbjuder hjälp med påfyllning av din swimmingpool. Om brandpost eller spolpost finns inom 50 meter från din fastighetsgräns kostar detta 3 600 kr.

Felanmälan

Var kan jag parkera min husbil?

Vellinge kommun är ett populärt resmål för husbils- och husvagnsturister. Om man inte är ute i god tid kan det ibland bli besvärligt att hitta ställplatser.

Här hittar du ställplatser för husbilar i Vellinge kommun

Vi behöver få vårt vatten avstängt, vem hjälper oss med det?

Behöver du få vattnet till din fastighet avstängt, kontaktar du Vellinge Direkt, telefon 040-425700. Tjänsten är kostnadsfri under ordinarie arbetstid 07.30-15.30. Behöver du få vattnet avstängt under övrig tid debiteras du kommunens självkostnad.

Felanmälan

Mina avfallspåsar börjar ta slut, var kan jag beställa nya?

För dig som bor i enbostadshus: När det är dags att beställa fler påsar klämmer fast du en påse under kanten på locket till tunnan på tömningsdagen. Kläm fast påsen så att den syns tydligt utåt, så att de som hämtar ditt avfall kan ge dig nya påsar. Chauffören har inte alltid påsar till alla som beställer nya, då kan det ta några dagar innan du får dina nya påsar. Din klämda påse innebär att du har beställt nya påsar. Händer inget inom några dagar, kontakta Vellinge Direkt.

Kontakta oss

Här kan hittar du mer information om matavfallspåsar

Min tvättmaskin har gått sönder, hämtar kommunen den?

Beställ grovavfallshämtning hos Vellinge Direkt senast torsdag veckan innan hämtning. Avfallet ska vara utställt senast måndag 07.00. Alla kollin, max fem kollin per gång och hushåll, ska vara utsatta vid tomtgränsen eller annan med entreprenören överenskommen plats. Grovavfallshämtning kostar för närvarande ingenting.

Kontakta Vellinge Direkt

Vi vill ändra vårt avfallsabonnemang, var gör jag det?

Om du vill starta ett abonnemang eller ändra ditt nuvarande abonnemang ska du kontakta Vellinge Direkt 040-42 50 00. Om du har frågor om din faktura ska du kontakta fakturaavdelningen på Serkon.

Öppettider är vardagar klockan 10-12 och 13-15, telefon 040-42 53 23.

Vi fick inte våra sopor tömda igår, var anmäler jag det?

Om dina sopor av någon anledning inte blivit hämtade till kl 20.00 på kvällen på hämtningsdagen, ska du kontakta Vellinge Direkt 040-425700.

Om du har glömt att rulla ut dina kärl, kan du beställa en extrahämtning mot en kostnad, kontakta då Vellinge Direkt.

Kontakta Vellinge Direkt

Det har stått en bil parkerad en längre tid ute på vår gata, vem anmäler jag det till?

Om du vill anmäla att en bil står felparkerad i Vellinge kommun, kontaktar du Vellinge Direkt 040-42 57 00.

Felanmälan

Grönytan utanför min tomt som tillhör kommunen, behöv klippas, var anmäler jag det?

Om du ser att gräset inte har blivit klippt på kommunal mark. Kontakta Vellinge Direkt, telefon 040-425700.

Felanmälan

Gatubelysningen utanför mitt hus är sönder, var anmäler jag det?

Fungerar inte gatubelysningen, kan du felanmäla det till Vellinge Direkt, 040-425700.

Felanmälan

Vilka byggprojekt är på gång i kommunen?

Aktuella byggprojekt i Vellinge kommun.

Här hittar du mer om pågående byggprojekt

Jag behöver en ritning på min fastighet, var kan jag få det?

I vårt arkiv finns ritningar och andra handlingar som tillhör fastigheten. Ritningsarkivet kan hjälpa dig att ta fram ritningsunderlag för bygglov och information om avslutade bygglov, rivningslov, marklov och anmälningar.

Beställa ritningar

Omsorg och stöd

Jag är missnöjd med min hemtjänst, vem pratar jag med?

Om du har synpunkter eller klagomål på någon verksamhet inom social omsorg ska du i första hand kontakta personal eller chef på den verksamhet du har synpunkter på.

Du kan också lämna dina synpunkter eller klagomål genom att fylla i blanketten Synpunkter och klagomål under självservice.

Lämna synpunkter och klagomål

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Om du har stora stödbehov, är under 65 år och inte klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans.

Här kan du läsa mer och ansöka om personlig assistans

Hur ansöker jag om kontaktperson?

Kontaktpersonens uppgift är främst att vara en vän som delar dina intressen. Det viktigaste är samvaron och att du känner förtroende för din kontaktperson. Vad du och din kontaktperson gör bestämmer ni tillsammans. Ni kan till exempel gå och fika, ta en promenad, träna eller gå på en konsert.

Du betalar inget för att ha en kontaktperson, men du får betala för dina egna utlägg vid de aktiviteter du gör tillsammans med din kontaktperson.

För att ansöka om kontaktperson fyller du blanketten Ansökan om LSS under självservice.
Vill du veta mer om insatsen kontaktperson kan du kontakta kommunens LSS-handläggare på telefon 040-42 50 00

Ansökan om LSS

Jag behöver beställa färdtjänst i annan kommun, hur gör jag det?

Om du tillfälligt ska vistas i en annan kommun finns det möjlighet till färdtjänstresor i den kommunen.
Kontakta Vellinge kommun senast en månad före avresa.
Om den kommunens taxibolag anslutit sig till Riksfärdtjänsten Sverige kommer du att få RIAK-kuponger hemskickade för dessa resor.

Du ansöker om färdtjänstresa inom annan kommun via vår e-tjänst,
där kan du också få mer information om hur du gör.

Ansöka om resa inom annan kommun

Jag vill ansöka om färdtjänst, vem ska jag prata med, eller hur gör jag?

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har ett varaktigt funktionshinder. Du som har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst.

Det är Vellinge kommun som utreder och beslutar om rätten till färdtjänst.

Du ansöker via vår e-tjänst, där kan du också få mer information om hur du gör.

Ansökan om färdtjänst

Här kan du läsa mer om färdtjänst

Jag vill klaga på hemtjänsten, var gör jag det, eller vem pratar jag med?

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.

Lämna synpunkter och klagomål

Läs mer här om synpunkter och klagomål

Vad kostar hemtjänst?

Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader.

Här kan du läsa mer om avgifter inom vård och omsorg

Jag vill erbjuda ett familjehem, vem ska jag prata med?

Om du har en stabil livssituation, tid och både känslomässigt och praktiskt utrymme har du möjlighet att bli familjehem. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående och bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. För att bli familjehem krävs att man genomgår en så kallad familjehemsutredning som bland annat innebär kontroll i polisregister och socialregister samt genomgår en lämplighetsintervju. Familjehem erbjuds handledning, råd och stöd av kommunen samt utbildning.

För mer information kontakta familjehemssekreterare på Barn och familj myndighet, 040-42 50 00

Här kan du läsa mer om familjehem

Vart vänder jag mig om jag behöver komma i kontakt med sociala jouren efter kontorstid?

Om du eller någon in din närhet behöver akut hjälp av socialtjänsten på kvällar eller helger och det absolut inte kan vänta till nästkommande vardag kontaktar du social jour genom att ringa SOS 112.

Social jour kan ge rådgivning över telefon, eller så kommer de till dig som behöver hjälp.

Var kan min man få hjälp när jag är utomlands, han klarar inte sig själv?

Kommunens korttidsboende är till för dig som vid enstaka tillfällen under begränsad tid är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Det är en biståndshandläggare som gör bedömningen om du är i behov av en plats, och målet är alltid att du i mesta möjliga mån ska kunna få rätt omsorg i ditt eget hem.
På korttidsboendet är personalen alltid närvarande och du kan få alla hjälpinsatser du behöver.

Kommunens korttidsplatser finns på S:t Knuts vård- och omsorgsboende i Falsterbo.

Här kan du läsa mer om kortidsboende

Mina föräldrar behöver hjälp i hemmet, vem kontaktar jag?

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma.

Vad kan hemtjänsten hjälpa mig med

 • Du kan få hjälp med serviceinsatser, till exempel skötsel av bostaden, hjälp med inköp och ärenden och hjälp att laga mat.
 • Du kan få hjälp med personlig omvårdnad som ska tillgodose behov som stöd vid måltider, hjälp att äta och dricka, hjälp med personlig hygien, tryggheten att ha någon som tittar till dig.

Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs. Hemtjänsten kan även kombineras med andra tjänster, till exempel trygghetslarm eller dagverksamhet.

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan också kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Vem kan jag prata med om bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka om bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. För att få bidrag behöver anpassningen vara nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel. Du kan söka bidrag för att anpassa bostaden så att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ut ur bostaden.

Ansökan om bidrag gör du via vår självservice.

Jag har hört att äldre kan få hjälp i hemmet, fixartjänst?

Fixartjänsten hjälper dig som är 65 år eller äldre och bor i Vellinge kommun med enklare uppgifter i hemmet. Syftet är att förebygga och motverka fall- eller halkolyckor.

Här kan du läsa mer om fixartjänst

Min släkting har avlidit och det finns inga pengar, vad gör vi?

När en person avlidit kan kommunen hjälpa dig med dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning i de fall tillgångarna i boet inte överstiger 5 000 kr.

Här kan du läsa mer om dödsboanmälan

Jag har inga pengar, var kan jag få hjälp?

Om du vistas i kommunen, saknar pengar eller tillgångar och inte kan få ett arbete som ger tillräcklig inkomst kan du vara berättigad till försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallas också för socialbidrag och ekonomiskt bistånd.

Här kan du läsa med om försörjningsstöd

Jag mår psykiskt dåligt, har svårt att klara vardagen, kan jag få hjälp av kommunen?

För dig som på grund av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom behöver stöd i ditt dagliga liv och bor i egen bostad, finns möjlighet att ansöka om boendestöd.

Här kan du läsa mer om boendestöd

Hur kan jag hjälpa nyanlända som flyttat in i kommun?

Det finns många sätt att vara en aktiv del av nyanländas integrations- och etableringsprocess.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra

Fritid och kultur

Vad kostar det att hyra en lokal?

Avgiften kan variera beroende på om den som hyr är en förening/organisation i Vellinge kommun eller ett privat företag, en privatperson eller en förening/organisation från annan kommun.

Avgifter Vellinge kommun lokaluthyrning (PDF-dokument, 402 kB)

Var kan jag hitta mer information om Falsterbo Strandbad?

Välkommen till Falsterbo Strandbad - ett upplevelsehus med naturum, konsthall, turistcenter och restaurang under samma tak. I en unik naturmiljö där havet möter den långa vita sandstranden blir naturen lättare att förstå och mer spännande att uppleva. Kom och få intryck som ger avtryck.

Här kan du läsa mer om Falsterbo Strandbad

Min granne berättade att det finns motionsslingor i Vellinge, hur hittar jag dem?

I Vellinge tätort finner du tre tydligt utmärkta motionsslingor på tre, fem och tio kilometer.

Här hittar du kartor över slingorna:

Motionsslinga_3km.pdf (PDF-dokument, 189 kB)

Motionsslinga_5km.pdf (PDF-dokument, 189 kB)

Motionsslinga_10km.pdf (PDF-dokument, 190 kB)

Var finns det toaletter i Vellinge kommun?

Kommunen har ett trettiotal offentliga toaletter, de flesta på eller i närheten av stränderna.

Information om när toaletterna är öppna hittar du i kartan och på den här sidan

Vilka regler gäller för våra ridvägar i kommunen?

Falsterbonäset med sin unika natur kan ge ryttare många fina naturupplevelser, men det är viktigt att ryttare rider rätt och visar hänsyn. Det finns sammanhängande leder med få korsningar, som tillkommit just för ryttare.

För ridvägar gäller särskilda regler, som du kan läsa om här

Var får jag kitesurfa i kommunen?

Det finns områden på våra stränder där vi rekommenderar att vind- och kitesurfarna håller till när det är badande på stränderna. Övrig tid får man surfa även på andra områden, utom där det är förbjudet. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om förbud.

På stranden är vind- och kitesurfingområdena markerade med en stolpe med liten flagga.

Surfzonen gäller från 15 juni till 15 augusti.

Vellinge kommun har tillsammans med surfarna själva tagit fram områdena för kite- och vindsurfing.

Nedan hittar du kartor på alla vind- och kitesurfingområden.

Vi är nyinflyttade i kommunen, finns det någon fritidsgård i Höllviken?

I Vellinge kommun finns det fyra fritidsgårdar som är öppna mötesplatser för alla ungdomar i kommunen mellan tolv och nitton år. Om du vill vara med på våra aktiviteter kan du anmäla dig på din närmsta fritidsgård.

Fritidsgårdarnas öppettider och kontaktuppgifter

Vad finns det för kulturaktiviteter för barn?

Det finns massor av kulturaktiviteter för barn och unga i Vellinge kommun.

Här kan du läsa mer om våra kulturaktiviteter

Vi är intresserade att bilda en förening i Vellinge kommun, hur gör vi då?

Är du intresserad av att bilda en förening? Beroende på vad det är för förening du är intresserad av att bilda kan du läsa mer på Riksidrottsförbundets webbplats eller på forening.se.

Om du har frågor som rör föreningslivet i Vellinge kommun, kontakta Vellinge Direkt.

Jag vill boka en lokal, hur gör jag?

Du kan själv se vilka tider lokalerna är lediga i lokalbokningen och där kan du också skicka in din bokningsförfrågan. En bekräftelse skickas inom 5 arbetsdagar.

Kommun och politik

Vilka kommunala bolag finns i kommunen?

En del av Vellinge kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform istället för i nämnder.

Våra bolag

Hur kan jag ta del av inkomna ärenden till kommunstyrelsen?

Här kan du ta del av alla inkomna registrerade ärenden till kommunförvaltningen som rör kommunstyrelsens ansvarsområde.

Beslut och insyn

Jag söker ett protokoll från Miljö och byggnadsnämnden, var jag hitta det?

Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider. Du får också ta del av fullmäktiges protokoll samt kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Kallelser och protokoll

Jag vill överklaga ett beslut, hur gör jag det?

Om du som kommuninnevånare vill överklaga (besvära dig) ett beslut finns det två tillvägagångssätt: kommunalbesvär (laglighetsprövning) och förvaltningsbesvär.

Läs mer om påverka och överklaga

Var kan jag läsa mer om brottsförebyggande arbete?

Kommunen arbetar långsiktigt och strategiskt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Brottsförebyggande arbete

Var hittar jag information om kommunens försäkringar?
Var hittar jag information om krisberedskap i Vellinge kommun?

Målsättningen är att den verksamhet som bedrivs i normalläge också kan bedrivas vid svåra påfrestningar och stora olyckor samt vid höjd beredskap. Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring ansvars-, likhets- och närhetsprincipen vilket innebär att:

 • den som har ansvar för en viss verksamhet under normala, fredstida förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under en kris eller katastrof,
 • en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara den samma såväl under fredstida förhållande som under kris eller katastrof, och
 • en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Eftersom en kris eller katastrof ställer andra och större krav på bland annat snabbhet, information, samordning och beslutsmässighet än vad den normala verksamheten gör, aktiveras vid dessa händelser en krisledningsorganisationen.

Här kan du läsa mer om krisberedskap i Vellinge kommun

Var hittar jag mer fakta om kommunen?

Här hittar du fakta om Vellinge kommuns befolkning, bostäder, arbetsmarknad, utbildningsnivå och mycket mer.

Kommunfakta

Vad har en kommun hand om?

Kommunens uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen.

Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur.

Kommunen planerar byggandet av nya bostäder, ser till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, vatten och avlopp, att det hålls rent på gator och torg och att det finns återvinningscentraler.

Tillsammans med landstingen sköter kommunen kollektivtrafiken.

Vem sitter som kommunalråd i Vellinge kommun?

Kommunalråd i Vellinge är kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Kommunalråd har politiska uppdrag i kommunstyrelsen och ibland i andra nämnder. Kommunalrådet är förtroendevald och får arvode av kommunen på heltid.

Du når Carina Wutzler telefonnummer 040-42 50 00 eller via e-post.

Hur ser tjänstemannaorganisationen ut i Vellinge kommun?

Pågående planer och projekt

Vem ansöker om att få göra en detaljplan?

Oftast är det markägare eller en exploatör som ansöker om att få göra en detaljplan, men även kommunen kan ansöka om att få göra en detaljplan.

Vad är en planprocess?

När kommunen ska arbeta fram en ny detaljplan så finns det regler för hur detta arbete ska gå till. Arbetet kallas för planprocess. Beroende på hur omfattande och komplex en detaljplan är så finns det olika regler för hur denna planprocess ska se ut. Det finns i huvudsak två olika ”förfaranden” - ”standardförfarande” och ”utökat förfarande”. Den största skillnaden mellan dessa är hur stor samrådskretsen är och var beslutet fattas – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Dessa regler kring förfaranden syftar dels till att det ska finnas en insyn i vilka detaljplaner som kommunen arbetar med just nu för grannar och övriga boende i kommunen, och dels till att kommunen ska få in så mycket relevant underlag som möjligt att fatta beslut på.

 1. Samråd

  Samrådet är en dialog med såväl invånare som andra myndigheter och syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Under samrådet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget.

 2. Granskning

  Efter samrådet revideras planförslaget eventuellt utifrån de synpunkter som inkommit i samrådet. Granskningshandlingen ska nu finnas tillgänglig för granskning under minst två veckor.
 3. Detaljplanen antas

  När granskningen är färdig så kan detaljplanen antas. Detta görs antingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på vilket förfarande som har använts. Efter att detaljplanen har antagits så finns det möjlighet att överklaga beslutet. För att kunna överklaga beslutet krävs att den överklagande har yttrat sig över detaljplanen senast i granskningsskedet.
 4. Laga kraft

  Tre veckor efter det att detaljplanen har antagits så vinner den laga kraft. Detta betyder att den nya detaljplanen nu är gällande, och det går att tillexempel söka bygglov på den.
 5. Vill du ha mer information?

  Texten ovan redogör förenklat och i korthet för en process som är komplex. Om du vill ha mer information om planprocessen så kan du vända dig till Boverkets hemsida.
Hur lång tid tar det att ta fram en detaljplan?

När kommunen tar fram en detaljplan så är det en stor mängd faktorer som ska kontrolleras och bedömas. Beroende på komplexiteten så kan det ta allt från cirka ett år att ta fram en detaljplan från det att kommunen startar arbetet.

Hur gör jag om jag vill göra en detaljplan?

Den som önskar få en detaljplan upprättad lämnar en begäran om planbesked till Vellinge kommun (PDF-dokument, 560 kB). Att ansöka om planbesked är förknippat med en avgift oavsett om kommunens besked blir positivt eller negativt. Ett planbesked är inte samma sak som att planen antas och är ingen garanti för att den kommer bli antagen. Att få ett positivt planbesked innebär att kommunen är villig att inleda en planprocess. Avgiften för planbesked är cirka 11000kr – 34000kr. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts åtgärd du vill ansöka om.

Oavsett om det blir positivt eller negativt besked är en ansökan förenad med en kostnad enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-18 § 63.

Har du frågor om avgiften, kontakta Tillväxtavdelningen, Enheten för Plan och Exploatering via e-post plan@vellinge.se eller telefon 040-42 50 00.


Skicka ansökan om planbesked (PDF-dokument, 560 kB) till Vellinge kommun, Tillväxtavdelningen, 235 81 Vellinge.

Vem beslutar om detaljplaner?

Huvudregeln i Sverige är att det är kommunen som bestämmer hur marken ska användas. Besluten om detaljplaner fattas därför i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vilken av dessa som beslutar beror på hur omfattande detaljplanen är och vilka frågor som den omfattar.

Hur länge gäller en detaljplan?

När en detaljplan har vunnit laga kraft så gäller den tills vidare. Det betyder att den gäller tills det att den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Hur påverkas jag som vill söka bygglov av detaljplanen?

Detaljplanen sätter ramarna för hur bebyggelsen får se ut och var den får stå. Det som du ansöker om i bygglovet måste hålla sig inom ramarna för de bestämmelser som finns i detaljplanen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument bestående av en plankarta och en planbeskrivning. Här bestäms bland annat hur hög bebyggelsen får vara, hur mycket av tomten som får bebyggas, var gatorna ska ligga och vem som har ansvaret för skötsel av gatorna.

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta Vellinge Direkt