Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss på Vellinge kommun.

Boende, miljö och trafik

Var hittar jag telefontiderna på bygg?

Här hittar du våra telefontider på plan och byggenheten.

Telefontider

Felparkerad bil, var anmäler jag det någonstans?

Du gör din anmälan här.

Felanmälan

Gäller mitt parkeringstillstånd utomlands?
Det står en gatupratare mitt på gångbanan, vem tar hand om den?

Kontakta tillståndsenheten hos polisen.

Har kommunen någon ledig tomt till salu?

På denna sida kan du läsa mer om tomtkön och vilka kommande tomtsläpp som är planerade:
Lediga tomter

Jag har sålt min badhytt, var anmäler jag det?
Jag behöver el till min torgplats, var får jag det?
Jag vill ansöka om torghandel i Skanör, hur gör jag det?
Var kan jag anmäla önskemål om åtgärd i trafikmiljön?

Om du har önskemål om övergångsställe, cykelbana, hastighetsförändring eller annat i trafikmiljön, kan du kontakta kommunen.

Anmäl önskemmål om trafikåtgärd

Var felanmäler jag ett trasigt trafikljus?

Du kan felanmäla ett trasigt trafikljus hos kommunen. En del vägar sköts av Trafikverket och då ska felanmälan göras till dem och det upplyser i så fall Vellinge Direkt dig om.

Felanmäl

När får hundar vistas på stranden?
Det ligger fullt av skräp på stranden, var anmäler jag det?
När rensar ni bort tången från stranden?
Soptunnan på stranden är överfull, var anmäler jag det?
Jag vill inte betala min p-bot. Hur gör jag?

Parkeringsanmärkning eller kontrollavgift

I det fall du har fått en parkeringsanmärkning/ kontrollavgift så måste du säkerställa vilka regler det är som gäller för parkeringen och vem som övervakar. Mer info följer nedan (läs allt).

Parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkning utfärdas av kommunens parkeringsvakter. På själva lappen som fästs på rutan står där parkeringsanmärkning, se nedan. På framsidan finns OCR numret (se gulmarkering) och på baksidan bankgironumret till vilken avgiften ska betalas.

image8rzm.pngimagerp9er.png

Jag vill inte betala min parkeringsanmärkning då jag tycker den är felaktig. Hur gör jag?

Om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning kan du läsa på Polisens hemsida om hur du ska bestrida boten Parkeringsanmärkning, e-tjänst |

Polismyndigheten (polisen.se)

Kontrollavgift

Kontrollavgift utfärdas på tomtmark/kvartersmark. Den utfärdas av det bolag som markägaren har valt att anlita. Detta ska framgå av vägmärkena vem som sköter övervakningen, se bild nedan.

image35kxj.png

Bestridanden av kontrollavgift görs i enlighet med den information som finns på kontrollavgifts-lappen. Kommunen handhar inga frågor som rör kontrollavgift.

Var kan jag hitta kontaktuppgifter till Väg och Samfällighetsföreningar i kommunen

Kontaktuppgifter till vägföreningar

För att hitta kontaktuppgifter till vägföreningar gå in i föreningsregistret.

Här kommer du till registret

Vilka tider gäller för broöppning vid Falsterbokanalen?

Tider för broöppning

Öppettider för 15 april - 30 september:
Bron öppnas kl. 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 och 22.00.

8 juli - 16 juli: Bron öppnas kl 06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00 och 22.00

Öppettider för 1 oktober - 14 april:
Bron öppnas kl. 06.00, 10.00, 14.00 och 18.00.

Sjöfartsverkets hemsida

Kan jag få parkeringstillstånd?

Om du är rörelsehindrad eller har en anhörig som är rörelsehindrad kan du söka parkeringstillstånd som tillåter parkering på markerade platser.

Ansöka om parkeringstillstånd

Grannen tvättar bilen på garageuppfarten, får han det?

Att tvätta bilen på gatan eller på garageuppfarten är skadligt för miljön. Tvättvattnet innehåller inte bara de använda bilvårdskemikalierna utan även rester av olja, däckpartiklar, bränslerester samt flera metaller som bly, kadmium, zink, nickel, koppar och krom. Dessa ämnen är skadliga och ibland giftiga både för människor och för vattenlevande växter och djur.

Om man tvättar bilen hemma någon enstaka gång bör det göras på en gräsmatta, grusplan eller liknande där vattnet infiltreras och föroreningarna kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet. Avfettningsmedel ska inte användas och helst inte bilschampo heller.

Tips på var jag kan tvätta bilen

Vilka dagar om året får jag hissa min flagga?

Om du har eller vill ha flagga är det viktigt att du är medveten om vilka regler som gäller. Här kan du få tips och råd om flaggning.

Regler för flaggstång

Vi ska riva vårt sommarhus och bygga en villa istället, hur går vi till väga?

När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra i din fastighet behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. Här kan du läsa mer om hur processen går till och vad det kostar.

Här kan du läsa mer om hur processen går till

Vi planerar att installera en värmepump, behöver jag anmäla det någonstans?

Om du ska installera bergvärme, grundvattenvärme eller ytjordvärme eller ändra befintlig anläggning, måste du först lämna in en anmälan till oss. Här hittar du information om bland annat anmälan, vilka handlingar som ska bifogas och när det krävs yttrande från grannar.

Anmälan värmepump

Vi bor nära en restaurang som spelar hög musik, var anmäler vi det?

Det är sällan tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan till exempel vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter samt hörselskador som tinnitus.

Här kan du lämna in dina klagomål

Efter skyfallet igår, har vi vatten i hela källaren, vem anmäler jag skadan till?

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. Vi vill därför ge dig lite hjälp på vägen.

Här kan du läsa mer

Felanmälan

Vem ansvarar för snöröjning av vägarna i kommunen?

Vad kommunen, Trafikverket och du som privatperson har för ansvar, kan du läsa mer om här.

Väghållning i kommunen

Gatubelysningen är sönder, var anmäler jag det?

Fungerar inte gatubelysningen, kan du felanmäla det genom kommunens självservicetjänst:

Felanmälan

Vilka byggprojekt är på gång i kommunen?

Aktuella byggprojekt i Vellinge kommun.

Här hittar du mer om pågående byggprojekt

Jag behöver en ritningöver min fastighet, var kan jag få det?

I vårt arkiv finns ritningar och andra handlingar som tillhör fastigheten. Ritningsarkivet kan hjälpa dig att ta fram ritningsunderlag för bygglov och information om avslutade bygglov, rivningslov, marklov och anmälningar.

Beställa ritningar

Vatten och avfall

Var hittar jag mitt tömningsschema för avfall?

Du hittar din nästa tömning av avfall under Mina abonnemang på Mina sidor. Där hittar du även ditt tömningsschema för hela året samt historik över tidigare tömningar.

Mina abonnemang

Var hittar jag öppettider till Lilla Hammars återvinningscentral?
När startar mitt trädgårdsabonnemang?

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall som finns i trädgården, exempelvis gräs, löv, kvistar och ogräs.

Här hittar du mer information om ditt trädgårdsavfall.

Får vi tömt vårt avfall under Valborg och första maj?

Avfallet töms som vanligt under Valborg och första maj.

Mer information om sophämtning

När startar mitt fritidsabonnemang?

Här kan ni läsa mer om avfallsabonnemang

Avfallsabonnemang

Vi fick inte våra sopor tömda igår, var anmäler jag det?

Om dina sopor av någon anledning inte blivit hämtade till kl 20.00 på kvällen på hämtningsdagen ska du anmäla detta i vår e-tjänst för felanmälan på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Mina avfallspåsar börjar ta slut, var kan jag beställa nya?

Om du bor i enbostadshus kan du beställa extra påsar eller hållare till matavfall på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Du kan även beställa fler påsar genom att klämma fast en påse under kanten på locket till tunnan på tömningsdagen. Kläm fast påsen så att den syns tydligt utåt. Chauffören har inte alltid påsar till alla som beställer nya, då kan det ta några dagar innan du får dina nya påsar.

Bor du i flerbostadshus finns en hållare med nya påsar i soprummet. Om du behöver fler påsar till din lägenhet, tala med din hyresvärd eller kontakta Vellinge Direkt.

Det finns även nya påsar att hämta i kommunhuset eller hos någon av Sysavs återvinningscentraler till exempel Lilla Hammars återvinningscentral.

Hur gör jag om jag vill sätta på eller stänga av vattnet till min fastighet? Hur gör jag?

Behöver du få vattnet till din fastighet avstängt eller påslaget, kontaktar du Vellinge Direkt. Tjänsten är kostnadsfri under ordinarie arbetstid 07.30-15.30, men till kommunens självkostnadspris övrig tid.

Beställ åtgärd

Vilken hårdhetsgrad har vattnet i kommunen?

När du installerar nya vitvaror som tvätt- eller diskmaskin behöver du veta att hårdheten på vattnet är cirka 6 dH (tyska hårdhetsgrader: grad deutscher Härte).

Var finns våra återvinningsstationer placerade i kommunen?

Här hittar du information om var du slänger förpackningar, farligt avfall och annat som inte ska hamna i soppåsen.

Karta över återvinningsstationer

Vad räknas som farligt avfall?

Här hittar du information om vad som räknas som farligt avfall och var du kan lämna in det.

Farligt avfall

Jag behöver få tömt min septitank, vem kontaktar jag?
Jag vill få hämtat grovavfall, var kan jag beställa det?
Min tunna har inte blivit tömd, var anmäler jag det?
Vi vill koppla in kommunalt vatten, vad kostar det?

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anläggningsavgifter och bruksavgifter/periodiska avgifter. På denna sida hittar du information om de vanligast förekommande taxorna.

Här kan du läsa mer om avgifter

Förskola och skola

Varför har jag fått den avgift jag fått?

I Vellinge kommun används maxtaxa, det är en maximal gräns för din månadsavgift. De hushåll som har en gemensam inkomst på 49 280  kronor före skatt, eller mer, betalar maxtaxa. De hushåll som har en lägre inkomst betalar en förutbestämd procent av hushållets inkomst.

Höstterminen det år barnet fyller tre år minskar förskoleavgiften, motsvarande 15 timmar per vecka under skolans terminer. Det innebär att barn som endast går upp till 15 timmar per vecka på förskolan under terminen har en avgiftsfri plats. De barn som är på förskolan mer än 15 timmar i veckan betalar avgift enligt prislistan. Uppmärksamma att månadskostnaden endast gäller under skolterminerna. Under sommarlovet har barnet samma avgift som barn från ett till två år.

Har ni fler än ett barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem kan ni få syskonrabatt. Uppmärksamma dock att denna rabatt endast kan användas om barnen är folkbokförda på samma adress.

Avgifter och regler för förskola och familjedaghem

Avgifter och regler för fritidshem

Jag har fått fel förskoleavgift. Vad gör jag?

Kontakta expeditionen på skolan eller förskolan. De undersöker och rättar underlaget då det är aktuellt till fakturan. Vanligtvis korrigeras felet till nästa månadsfaktura.

Förskolor i Vellinge kommun

Grundskolor i Vellinge kommun

Vi har barn på fristående förskola. Vem svarar på frågor kring avgifter?

Kontakta expeditionen på er förskola. De fristående förskolorna administrerar själv sina avgifter. Avgifter kan dock aldrig vara högre än maxtaxan i Vellinge kommun.

Avgifter och regler

Hur ansöker jag om plats i förskola?

Ni kan ansöka om plats i Vellinges kommunala förskolor via kommunens e-tjänst. Ansökan till en fristående förskola i kommunen görs direkt via förskolan.

Sök plats i barnomsorg

Hur säger jag upp förskoleplats eller fritidsplats?

Ni kan säga upp er plats hos förskola, familjedaghem eller fritidshem via kommunens e-tjänst. Uppsägningstiden börjar gälla den dag uppsägningen skickas in. Uppsägning av plats på fristående förskolor görs direkt hos förskolan.

Säg upp plats i barnomsorg

Hur lång uppsägningstid har jag på förskolan?

Uppsägningstiden för kommunal förskola, familjedaghem och fritidshem är två månader och gäller från den dag uppsägningen görs. Oavsett om barnet använder sin plats under uppsägningstiden eller inte debiteras perioden. Ni är skyldiga att betala för platsen under hela uppsägningsperioden.

Kontakta er fristående förskola för deras aktuella regler.

Vi har vårt barn på en fristående förskola eller skola. Hur säger vi upp platsen?

Uppsägning av plats hos friståelse förskola eller skola görs direkt hos förskolan eller skolan. Samtliga fristående verksamheter har egen administration och sköter hantering av platser av avgfiter på egen hand.

Ska ni uppdatera era inkomstuppgifter går det bra att göra detta via Vellinge kommuns e-tjänst.

Lista över förskolor

Har mitt barn rätt till skolskjuts?
 1. Elev har rätt till skolskjuts till anvisad kommunal närskola om avståndskravet, enligt tabellen, uppfylls.
 2. Om elev uppfyller kraven för skolskjuts, enligt punkt 1, erbjuds skolskjuts även till annan skola inom skolskjutsområdet om avståndskravet uppfylls.
 3. Om elev inte uppfyller kraven för skolskjuts, enligt punkt 1, erbjuds skolskjuts till annan vald skola inom skolskjutsområdet om avståndskravet uppfylls och lediga platser finns på fastställda bussturer.
 4. Skolskjuts erbjuds mellan hemmet och skolan, med andra ord inte mellan fritidshemmet och hemmet.
Årskurs Avståndskrav
Årskurs F-3 3 kilometer
Årskurs 4-6 4 kilometer
Årskurs 7-9 5 kilometer

Avstånden räknas efter lämplig gång- och cykelväg.

Självservice

När börjar sommarlovet?

Här hittar du information om när skolan börjar och slutar, lov, och vad du behöver tänka på om du måste vara ledig från skolan för elever 6-16 år.

Läs mer på sidan om Lov och ledighet

Omsorg och stöd

Jag är funktionshindrad, var kan jag bada med rullstol i kommunen?

Det finns ett handikappsbad på Västra Kanalvägen 20 i Höllviken.
Nyckeln till förrådet där badrullstolen står kan kvitteras ut på biblioteket i Höllviken

Jag har ett barn med funktionsnedsättning, har Vellinge kommun boenden med service?

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva få stöd i ditt hem. Du kan då bo i gruppbostad. I en gruppbostad ligger flera lägenheter tillsammans och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Varje gruppbostad har personal dygnet runt.

Här kan du läsa mer om bostad med service

Jag är missnöjd med min hemtjänst, vem pratar jag med?

Om du har synpunkter eller klagomål på någon verksamhet inom social omsorg ska du i första hand kontakta personal eller chef på den verksamhet du har synpunkter på.

Du kan också lämna dina synpunkter eller klagomål genom att fylla i blanketten Synpunkter och klagomål under självservice.

Lämna synpunkter och klagomål

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Om du har stora stödbehov, är under 65 år och inte klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans.

Här kan du läsa mer och ansöka om personlig assistans

Hur ansöker jag om kontaktperson?

Kontaktpersonens uppgift är främst att vara en vän som delar dina intressen. Det viktigaste är samvaron och att du känner förtroende för din kontaktperson. Vad du och din kontaktperson gör bestämmer ni tillsammans. Ni kan till exempel gå och fika, ta en promenad, träna eller gå på en konsert.

Du betalar inget för att ha en kontaktperson, men du får betala för dina egna utlägg vid de aktiviteter du gör tillsammans med din kontaktperson.

För att ansöka om kontaktperson fyller du blanketten Ansökan om LSS under självservice.
Vill du veta mer om insatsen kontaktperson kan du kontakta kommunens LSS-handläggare på telefon 040-42 50 00

Ansökan om LSS

Hur gör jag för att beställa färdtjänst i annan kommun?

Om du tillfälligt ska vistas i en annan kommun finns det möjlighet till färdtjänstresor i den kommunen.
Kontakta Vellinge kommun senast en månad före avresa.
Om den kommunens taxibolag anslutit sig till Riksfärdtjänsten Sverige kommer du att få RIAK-kuponger hemskickade för dessa resor.

Du ansöker om färdtjänstresa inom annan kommun via vår e-tjänst,
där kan du också få mer information om hur du gör.

Ansöka om resa inom annan kommun

Hur gör jag för att ansöka om färdtjänst?

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har ett varaktigt funktionshinder. Du som har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst.

Det är Vellinge kommun som utreder och beslutar om rätten till färdtjänst.

Du ansöker via vår e-tjänst, där kan du också få mer information om hur du gör.

Ansökan om färdtjänst

Hur gör jag om jag har klagomål på färdtjänst?

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.

Lämna synpunkter och klagomål

Läs mer här om synpunkter och klagomål

Vad kostar hemtjänst?

Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader.

Här kan du läsa mer om avgifter inom vård och omsorg

Jag vill erbjuda ett familjehem, vem ska jag prata med?

Om du har en stabil livssituation, tid och både känslomässigt och praktiskt utrymme har du möjlighet att bli familjehem. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående och bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. För att bli familjehem krävs att man genomgår en så kallad familjehemsutredning som bland annat innebär kontroll i polisregister och socialregister samt genomgår en lämplighetsintervju. Familjehem erbjuds handledning, råd och stöd av kommunen samt utbildning.

För mer information kontakta familjehemssekreterare på Barn och familj myndighet, 040-42 50 00

Här kan du läsa mer om familjehem

Vart vänder jag mig om jag behöver komma i kontakt med sociala jouren efter kontorstid?

Om du eller någon in din närhet behöver akut hjälp av socialtjänsten på kvällar eller helger och det absolut inte kan vänta till nästkommande vardag kontaktar du social jour genom att ringa SOS 112.

Social jour kan ge råd och stöd till en tillfällig lösning tills socialkontoret öppnar.

Vem kan jag prata med om missbruk?

Har du eller en anhörig problem med alkohol eller andra droger kan du kontakta Vellinge Direkt som hjälper dig att komma i kontakt med rätt verksamhet.

Kontakta oss

Mer information om hjälp vid missbruk.

Vem kan ta hand om min partner när jag åker på semester?

Kommunens korttidsboende är till för dig som vid enstaka tillfällen under begränsad tid är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Det är en biståndshandläggare som gör bedömningen om du är i behov av en plats, och målet är alltid att du i mesta möjliga mån ska kunna få rätt omsorg i ditt eget hem.
På korttidsboendet är personalen alltid närvarande och du kan få alla hjälpinsatser du behöver.

Kommunens korttidsplatser finns på S:t Knuts vård- och omsorgsboende i Falsterbo.

Här kan du läsa mer om kortidsboende

Mina föräldrar behöver hjälp i hemmet, vem kontaktar jag?

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma.

Vad kan hemtjänsten hjälpa mig med

 • Du kan få hjälp med serviceinsatser, till exempel skötsel av bostaden, hjälp med inköp och ärenden och hjälp att laga mat.
 • Du kan få hjälp med personlig omvårdnad som ska tillgodose behov som stöd vid måltider, hjälp att äta och dricka, hjälp med personlig hygien, tryggheten att ha någon som tittar till dig.

Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs. Hemtjänsten kan även kombineras med andra tjänster, till exempel trygghetslarm eller dagverksamhet.

Du kan ansöka via våra e-tjänster på vår hemsida

Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan också kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Hur gör jag för att få anpassning av min bostad?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka om bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. För att få bidrag behöver anpassningen vara nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel. Du kan söka bidrag för att anpassa bostaden så att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ut ur bostaden.

Ansökan om bidrag gör du via vår självservice.

Min släkting har avlidit och det finns inga pengar. Vad gör vi?

När en person avlidit kan kommunen hjälpa dig med dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning i de fall tillgångarna i boet inte överstiger 5 000 kr.

Här kan du läsa mer om dödsboanmälan

Jag har inga pengar, var kan jag få hjälp?

Om du vistas i kommunen, saknar pengar eller tillgångar och inte kan få ett arbete som ger tillräcklig inkomst kan du vara berättigad till försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallas också för socialbidrag och ekonomiskt bistånd.

Här kan du läsa med om försörjningsstöd

Jag mår psykiskt dåligt och klarar inte vardagen. Kan jag få hjälp av kommunen?

För dig som på grund av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom behöver stöd i ditt dagliga liv och bor i egen bostad, finns möjlighet att ansöka om boendestöd.

Här kan du läsa mer om boendestöd

Fritid och kultur

Har kommunen någon simskola?

Sommarsimskola finns på Badhuset Vanningen och utomhusbassängen i Falsterbo. Kontakta Vellinge Näsets Simklubb, telefon 040-45 78 60.

Vad kostar det att hyra en lokal?

Avgiften kan variera beroende på om den som hyr är en förening/organisation i Vellinge kommun eller ett privat företag, en privatperson eller en förening/organisation från annan kommun.

Du hittar mer information om hur du bokar en lokal samt aktuell prislista här.

Boka lokal

Var finns det toaletter i Vellinge kommun?

Kommunen har ett trettiotal offentliga toaletter, de flesta på eller i närheten av stränderna.

Information om när toaletterna är öppna hittar du i kartan och på den här sidan

Var får jag köra med min vattenskoter?

Vattenskoteråkning är endast tillåten i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Här kan du ser var åkning är tillåten

Vilka regler gäller för våra ridvägar i kommunen?

Falsterbonäset med sin unika natur kan ge ryttare många fina naturupplevelser, men det är viktigt att ryttare rider rätt och visar hänsyn. Det finns sammanhängande leder med få korsningar, som tillkommit just för ryttare.

För ridvägar gäller särskilda regler, som du kan läsa om här

Var får jag kitesurfa i kommunen?

Det finns områden på våra stränder där vi rekommenderar att vind- och kitesurfarna håller till när det är badande på stränderna. Övrig tid får man surfa även på andra områden, utom där det är förbjudet. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om förbud.

På stranden är vind- och kitesurfingområdena markerade med en stolpe med liten flagga.

Surfzonen gäller från 15 juni till 15 augusti.

Vellinge kommun har tillsammans med surfarna själva tagit fram områdena för kite- och vindsurfing.

Nedan hittar du kartor på alla vind- och kitesurfingområden.

Vi är nyinflyttade i kommunen. Var finns det någon fritidsgård i Höllviken?

I Vellinge kommun finns det fyra fritidsgårdar som är öppna mötesplatser för alla ungdomar i kommunen mellan tolv och nitton år. Om du vill vara med på våra aktiviteter kan du anmäla dig på din närmsta fritidsgård.

Fritidsgårdarnas öppettider och kontaktuppgifter

Vad finns det för kulturaktiviteter för barn?

Det finns massor av kulturaktiviteter för barn och unga i Vellinge kommun.

Här kan du läsa mer om våra kulturaktiviteter

När ska ansökan för ungdomsbidraget lämnas in till kommunen?

Ansökan ska ha inkommit till Vellinge kommun senast den 30 april.

För att bidrag ska utbetalas är det obligatoriskt att skicka in verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår.

Här kan du läsa mer om bidrag

Vi är intresserade att bilda en förening i Vellinge kommun, hur gör vi då?

Är du intresserad av att bilda en förening? Beroende på vad det är för förening du är intresserad av att bilda kan du läsa mer på Riksidrottsförbundets webbplats eller på forening.se.

Om du har frågor som rör föreningslivet i Vellinge kommun, kontakta Vellinge Direkt på telefon 040-425000.

Jag vill boka en lokal, hur gör jag?

Här kan du läsa om hur du bokar lokaler i kommunen. Boka lokal

Kommun och politik

Vilka kommunala bolag finns i kommunen?

En del av Vellinge kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform istället för i nämnder.

Våra bolag

Hur kan jag ta del av inkomna ärenden till kommunstyrelsen?

Här kan du ta del av alla inkomna registrerade ärenden till kommunförvaltningen som rör kommunstyrelsens ansvarsområde.

Beslut och insyn

Jag söker ett protokoll från Miljö och byggnadsnämnden, var jag hitta det?

Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider. Du får också ta del av fullmäktiges protokoll samt kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Kallelser och protokoll

Jag vill överklaga ett beslut, hur gör jag det?

Om du som kommuninnevånare vill överklaga (besvära dig) ett beslut finns det två tillvägagångssätt: kommunalbesvär (laglighetsprövning) och förvaltningsbesvär.

Läs mer om påverka och överklaga

Var kan jag läsa mer om brottsförebyggande arbete?

Kommunen arbetar långsiktigt och strategiskt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Brottsförebyggande arbete

Var hittar jag information om kommunens försäkringar?
Var hittar jag information om krisberedskap i Vellinge kommun?

Målsättningen är att den verksamhet som bedrivs i normalläge också kan bedrivas vid svåra påfrestningar och stora olyckor samt vid höjd beredskap. Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring ansvars-, likhets- och närhetsprincipen vilket innebär att:

 • den som har ansvar för en viss verksamhet under normala, fredstida förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under en kris eller katastrof,
 • en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara den samma såväl under fredstida förhållande som under kris eller katastrof, och
 • en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Eftersom en kris eller katastrof ställer andra och större krav på bland annat snabbhet, information, samordning och beslutsmässighet än vad den normala verksamheten gör, aktiveras vid dessa händelser en krisledningsorganisationen.

Här kan du läsa mer om krisberedskap i Vellinge kommun

Var hittar jag mer fakta om kommunen?

Här hittar du fakta om Vellinge kommuns befolkning, bostäder, arbetsmarknad, utbildningsnivå och mycket mer.

Kommunfakta

Vad har en kommun hand om?

Kommunens uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen.

Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur.

Kommunen planerar byggandet av nya bostäder, ser till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, vatten och avlopp, att det hålls rent på gator och torg och att det finns återvinningscentraler.

Tillsammans med landstingen sköter kommunen kollektivtrafiken.

Vem sitter som kommunalråd i Vellinge kommun?

Kommunalråd i Vellinge är kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Kommunalråd har politiska uppdrag i kommunstyrelsen och ibland i andra nämnder. Kommunalrådet är förtroendevald och får arvode av kommunen på heltid.

Du når Carina Wutzler telefonnummer 040-42 50 00 eller via e-post.

Hur ser tjänstemannaorganisationen ut i Vellinge kommun?

Pågående planer och projekt

Vem ansöker om att få göra en detaljplan?

Oftast är det markägare eller en exploatör som ansöker om att få göra en detaljplan, men även kommunen kan ansöka om att få göra en detaljplan.

Vad är en planprocess?

När kommunen ska arbeta fram en ny detaljplan så finns det regler för hur detta arbete ska gå till. Arbetet kallas för planprocess. Beroende på hur omfattande och komplex en detaljplan är så finns det olika regler för hur denna planprocess ska se ut. Det finns i huvudsak två olika ”förfaranden” - ”standardförfarande” och ”utökat förfarande”. Den största skillnaden mellan dessa är hur stor samrådskretsen är och var beslutet fattas – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Dessa regler kring förfaranden syftar dels till att det ska finnas en insyn i vilka detaljplaner som kommunen arbetar med just nu för grannar och övriga boende i kommunen, och dels till att kommunen ska få in så mycket relevant underlag som möjligt att fatta beslut på.

 1. Samråd

  Samrådet är en dialog med såväl invånare som andra myndigheter och syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Under samrådet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget.

 2. Granskning

  Efter samrådet revideras planförslaget eventuellt utifrån de synpunkter som inkommit i samrådet. Granskningshandlingen ska nu finnas tillgänglig för granskning under minst två veckor.
 3. Detaljplanen antas

  När granskningen är färdig så kan detaljplanen antas. Detta görs antingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på vilket förfarande som har använts. Efter att detaljplanen har antagits så finns det möjlighet att överklaga beslutet. För att kunna överklaga beslutet krävs att den överklagande har yttrat sig över detaljplanen senast i granskningsskedet.
 4. Laga kraft

  Tre veckor efter det att detaljplanen har antagits så vinner den laga kraft. Detta betyder att den nya detaljplanen nu är gällande, och det går att tillexempel söka bygglov på den.
 5. Vill du ha mer information?

  Texten ovan redogör förenklat och i korthet för en process som är komplex. Om du vill ha mer information om planprocessen så kan du vända dig till Boverkets hemsida.
Hur lång tid tar det att ta fram en detaljplan?

När kommunen tar fram en detaljplan så är det en stor mängd faktorer som ska kontrolleras och bedömas. Beroende på komplexiteten så kan det ta allt från cirka ett år att ta fram en detaljplan från det att kommunen startar arbetet.

Hur gör jag om jag vill göra en detaljplan?

Den som önskar få en detaljplan upprättad lämnar in en Begäran om planbesked .pdf (PDF-dokument, 162 kB). Att ansöka om planbesked är förknippat med en avgift oavsett om kommunens besked blir positivt eller negativt. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att detaljplanen kommer bli antagen. Att få ett positivt planbesked innebär att kommunen är villig att inleda en planprocess. Avgiften för planbesked är mellan 250 mPBB och 750 mBPP beroende på vilken sorts åtgärd du vill ansöka om. mBPP är en förkortning för milliprisbasbelopp. Det betyder att ett planbesked kostar mellan cirka 13 000 kronor till cirka 40 000 kronor enligt milliprisbasbelopp 2023. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige 2019-10-22 § 145 och gäller från 2020-01-01.

Har du frågor om avgiften, kontakta Plan och Exploatering via e-post plan@vellinge.se eller telefon 040-42 50 00.

Skicka ansökan om planbesked till Vellinge kommun, Plan och Exploatering, 235 81 Vellinge.

Vem beslutar om detaljplaner?

Huvudregeln i Sverige är att det är kommunen som bestämmer hur marken ska användas. Besluten om detaljplaner fattas därför i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vilken av dessa som beslutar beror på hur omfattande detaljplanen är och vilka frågor som den omfattar.

Hur länge gäller en detaljplan?

När en detaljplan har vunnit laga kraft så gäller den tills vidare. Det betyder att den gäller tills det att den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Hur påverkas jag som vill söka bygglov av detaljplanen?

Detaljplanen sätter ramarna för hur bebyggelsen får se ut och var den får stå. Det som du ansöker om i bygglovet måste hålla sig inom ramarna för de bestämmelser som finns i detaljplanen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument bestående av en plankarta och en planbeskrivning. Här bestäms bland annat hur hög bebyggelsen får vara, hur mycket av tomten som får bebyggas, var gatorna ska ligga och vem som har ansvaret för skötsel av gatorna.

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta Vellinge Direkt om du behöver hjälp.

Kontakta oss