Hoppa till innehåll

Regler för hundar

Här hittar du mer information om vilka regler som gäller för dig som är hundägare i Vellinge kommun. För våra hundar gäller lagen om tillsyn över hundar och katter, Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter samt Länsstyrelsens specialregler för naturreservaten.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Under tiden 1 mars till den 20 augusti ska hundar hållas under tillsyn så att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under tillsyn så att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter - riksdagen.se

Lokala ordningsföreskrifter i Vellinge kommun

Hundar får inte vistas på badplatser, med tillhörande sandklitter, under tiden 15 maj-31 augusti mellan klockan 08.00 och 20.00. I Flommens naturreservat får inte hundar vistas på badplatserna från 1 maj-31 augusti mellan klockan 06.00 till 20.00.

Hundbadplats finns året om på stranden norr om Skanörs hamn, från pirarmen och 150 meter norrut. Observera att koppeltvång råder mellan 1 mars och 31 oktober, enligt föreskrifterna för Flommens naturreservat.

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på områden med tydlig tätortsprägel såsom lekplatser, gångbanor, gator, torg och grönområden där allmänheten vistas i större omfattning, samt inom anläggningar för idrott, motionsspår och badstränder.

Lokala ordningsföreskrifter - vellinge.se

Hundar i naturreservat
  • Måkläppen: Beträdnadsförbud hela året för hundar (mellan 1 februari och 31 oktober för människor).
  • Flommen: Koppeltvång 1 mars till 31 oktober (undantag för hundar som används som apportör vid jakt). Hundar får inte vistas på badstränderna mellan 1 maj till 31 augusti mellan klockan 06.00 till 20.00.
  • Skanörs norra revel: Mellan 1 april och 15 juli beträdnadsförbud både för hundar och människor. 1 mars till 31 oktober koppeltvång.
  • Skanör-Hölls naturreservat: Koppeltvång 1 mars till 20 augusti (undantag för hundar som används som apportör vid jakt).
  • Ängsnäset (södra delen av Skanörs ljung): Beträdnadsförbud 1 april till 15 juli både för hundar och människor. Koppeltvång resten av året.
  • Ljungskogen-Ljunghusens strandbad: Koppeltvång 1 mars till 31 augusti.
  • Foteviksområdet: Koppeltvång hela året. Inom reservatet råder beträdnadsförbud både för hundar och människor på Lilla Hammars näs och näsholmar 1 april till 15 juli och på Eskilstorps holmar och holmen Dynan 1 mars till 30 november.
  • Arriesjön-Risebjär: Koppeltvång hela året. Kopplets längd får ej överstiga 5 meter. Under perioden 15 mars till 15 juli är det förbjudet att vistas närmare än 30 meter från fågelöarna.
  • Övriga naturreservat (Skanörs ljung (utom Ängsnäset, se ovan), Kämpinge strandbad med östra kanalområdet, Norra Ljunghusen och Gavelsbjer): Lagen om tillsyn över hundar och katter och de lokala ordningsföreskrifterna gäller, se ovan. Olämpligt att låta hund springa lös i hagar med betesdjur.

Skyddad natur - vellinge.se

Hundrastgårdar i Vellinge kommun

Det finns hundrastgårdar runtom i kommunen där du gärna får rasta din hund, se karta nedan.

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 10:28