Hoppa till innehåll

Aktuellt

21 januari, 2022

Barnomsorg för personer inom samhällsviktig verksamhet

Vid en eventuell stängning av för- och grundskola kan du som har ett samhällsviktigt arbete och barn i kommunal förskola eller skola erbjudas barnomsorg i förskola och fritidshem. Det gäller barn upp till och med årskurs 6.
20 januari, 2022

Resultat från medborgarundersökning 2021

Vellinge kommun deltar vartannat år i SCB:s Medborgarundersökning. Nu har resultatet från medborgarundersökningen kommit! Undersökningen ger en bild av hur de som bor i kommunen upplever boendemiljön, hur nöjd man är med kommunens verksamheter samt graden av inflytande och påverkan.
20 januari, 2022

Badhytter vid Flommens naturreservat

Har din badhytt skadats eller riskerar att skadas av storm eller erosion?
18 januari, 2022

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Visste du att åtgärder som på ett varaktigt sätt minskar utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser kan få stöd genom Klimatklivet? Stödet kan beviljas med upp till 70 procent av investeringskostnaderna. Nästa ansökningsperiod är planerad till 10 februari – 28 februari 2022.
18 januari, 2022

På väg - En ny SkåneExpress

Vellinge kommun gör tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket satsningar för att förbättra hela trafiksituationen mellan Malmö och Falsterbonäset. Stora satsningar över en lång tid framöver för att du ska kunna resa enklare, snabbare och mer hållbart. På väg mot framtiden!
19 januari, 2022

Fullt ös på Naturmagasinet!

Naturmagasinet i Falsterbo är öppet hela året. Under sälsäsongen kan du dessutom ta tåget dit! Det är gratis och ett nöje för hela familjen! Sälsäsongen på Måkläppen är öppen november-januari. Passa på att göra en utflykt med familj och vänner innan sälsäsongen är slut för detta året.
14 januari, 2022

Krafttag mot droger i Vellinge!

Vellinge kommun har tagit fram en ny handlingsplan för det drogförebyggande arbetet. Visionen är tydlig - Vellinge kommun ska vara fri från missbruk och skador av alkohol, tobak och andra droger. Tillsammans med flera aktörer införs en rad insatser för att hindra de ungdomar som är på väg in i ett missbruk och hjälpa de som behöver att ta sig ur ett sådant.
10 januari, 2022

Glöm inte skolvalet för ditt barn som börjar förskoleklass hösten 2022!

Den 15 januari är sista dagen att lämna in anmälan till förskoleklass 2022.
21 december, 2021

Den nya entrén till Vellinge – Kika på Norra infarten här

Boende och besökare kan känna sig stolta när de idag kör av från motorvägen och rullar in från på norra infarten mot Vellinge. Förr möttes man av en T-korsning som tvingade trafikanter att köra runt hela staden för att nå centrum. Idag möts man istället av en vackert upplyst rondell, en ny väg in till centrum och ytterligare en rondell som ger alla som kommer till Vellinge, valmöjlighet och ett varmt bemötande.
13 december, 2021

Verksamhetsområden får nya namn

Under perioden 29 september till 28 oktober pågick en stor namntävling. Det var kommunens snart tre verksamhetsområden som skulle namnges. Nu är namntävlingen avslutad och nya namn har tagits fram.
11 oktober, 2021

Vaccination mot Covid-19, dos 3

Här hittar du information om vaccination mot covid-19.
3 december, 2021

Samverkansmodell - SSPF

SSPF är en samverkansmodell med representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar SSPF med att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Servicemeddelanden

Kommunens aktiviteter