Hoppa till innehåll

Boende - äga, bygga nytt och förändra

Här hittar du information och e-tjänster gällande bostadsägande, till exempel vatten, avlopp, energi och uppvärmning. Det är även här du hittar det du behöver vid förändring av din bostad samt vid nybyggnation som till exempel bygglovsansökan och anmälan.

E-tjänster för Boende - äga, bygga nytt och förändra

Boendemiljö

Här hittar du information och e-tjänster om hur du hanterar buller eller annat som stör dig i din boendemiljö. Du hittar också riktlinjer för till exempel djurhållning, vedeldning och flaggning.

E-tjänster för Boendemiljö

Skaffa bostad

Här hittar du som söker efter nytt boende information om bostadskö och tomtkö.

Stadsplanering

Här hittar du information om vilka planer som finns för mark- och vattenanvändningen i Vellinge kommun.

E-tjänster för Stadsplanering

Resa, gå och cykla

För dig som reser från punkt A till punkt B i vår kommun.

E-tjänster för Resa, gå och cykla

Miljö, klimat och hållbarhet

För dig som vill veta mer om vårt miljö- och klimatarbete samt hållbarhet.