Hoppa till innehåll

Parkering

Inom Vellinge kommun finns både tidsbegränsade och avgiftsbelagda parkeringsplatser. Kontrollera vilka regler som gäller innan du parkerar ditt fordon.

Om Parkering

Generella parkeringsregler

Om ett vägmärke med parkeringsregler finns uppsatt på platsen gäller dessa.

Finns inget vägmärke gäller de generella parkeringsreglerna i Trafikförordningen:

 • Tidsbegränsad parkering gäller på allmän parkering inom tättbebyggt område.
 • Måndag till fredag får fordon inte parkera under längre tid än 24 timmar i följd.
 • Lördag till söndag och dag före röd dag gäller inte tidsbegränsningen.

Parkering och vit heldragen linje

 • En vit heldragen linje innebär att linjen inte får korsas. Parkering kan göras på körbanan utmed och vänster om den vita linjen i enlighet med på platsen gällande parkerings- och trafikregler.
 • Ställer man sig med sitt fordon så att hjulet/hjulen har hamnat höger om den vita linjen har man parkerat utanför körbanan. Då kan parkeringsbot utfärdas för exempelvis parkering i terräng, gång- och cykelväg eller liknande.
 • Den heldragna vita linjen får dock korsas vid in- och utfart till fastighet. Vad som är in- och utfart framgår på platsen. Det förekommer att linjen är streckad vid in- och utfart.
 • Det finns en vit heldragen linje exempelvis på Östersjövägen söder om Östra Fädriften i Höllviken.

P-skiva

Krav på parkeringsskiva ( P-skiva) finns på vissa tidsbegränsade parkeringsplatser i Vellinge, Höllviken och Skanör centrum. Du kan använda den P-skiva du redan har, eller hämta en ny på biblioteken eller i kommunhuset.

För P-skiva gäller följande:

 • Tiden ska ställas in på den närmast följande hel- eller halvtimmen, räknat från den tidpunkt då du har parkerat fordonet.
 • Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar, och ska stå kvar även efter denna tidpunkt, ska tidpunkten för tidsbegränsningens början ställas in på P-skivan.
 • P-skiva behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under den tid tidsbegränsningen inte råder.
 • P-skivan ska placeras framtill i fordonet, om detta inte är möjligt placeras den på fordonet.
 • Tidsangivelsen ska vara väl synlig och läsbar utifrån.
 • Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningsplats och P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.

Parkeringsplatser med avgifter

I kommunen finns avgiftsbelagda parkeringsplatser under perioden 1 maj till 30 september då vi har många badgäster. För Skanör hamns norra parkering gäller perioden 15 maj till 15 september, klockan 08.00-20.00.

Avgiftsbelagd parkering under sommaren:

 • Gyahallen i Höllviken
 • Östra Kanalvägen i Höllviken
 • Västra Kanalvägen i Höllviken
 • Strandbaden i Falsterbo
 • Skanör södra hamnen
 • Skanör norra hamnen

Avgift för personbilar: första timmen avgiftsfritt, därefter 10 kr per timme dock max 50 kr per dygn samt 250 kr per dygn för husbilar. 

Parkeringslapp från automaten måste finnas i varje fordon om man ska stå en timme fritt.

Vellinge kommuns anlitade parkeringsbolag ansvarar för bevakning och kontroll av dessa områden.

Personer med parkeringstillstånd

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver inte betala avgift. För övrigt gäller samma regler som ovan. Se även Trafikverkets hemsida https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Parkeringstillstand-for-rorelsehindrade/

Parkering av dragfordon

Husvagn, släpvagn och hästtransport räknas som fordon och får parkeras på vanliga p-platser enligt samma regler som ovan. Du betalar alltså separata avgifter för dragfordonet och släpfordonet.

Ställplatser för husbilar

Mer information om ställplatser hittar du på denna sidan

Pendlarparkeringar

Om du har en bit till tågstationen eller busshållplatsen men ändå vill åka kollektivt kan du enkelt ställa bilen på någon av de många pendlarparkeringar som finns i kommunen. I filen pendlarparkeringar hittar du kartor till samtliga pendlarparkeringar i kommunen.

Felparkeringsavgifter

Vid felparkering kan du få betala en avgift, 300, 600 eller 800 kronor.

Exempel på trafikförseelser:

 • Plats reserverad för rörelsehindrad
 • Stannande eller parkerande på eller inom ett avstånd av 10 m före övergångsställe eller cykelöverfart eller på gång- eller cykelbana
 • Stannande eller parkering i vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbana
 • Förbud att stanna
 • Stannande eller parkering mot färdriktningen

Läs hela trafikförordningen på Riksdagens sidor

Parkeringsnorm

Parkeringsnormen beskriver antal parkeringsplatser som behövs vid bostäder/verksamheter för att man ska kunna få ett bygglov.

Läs Vellinge kommuns parkeringsnorm

Karta

Publicerad:
3 juli, 2018
Senast uppdaterad:
31 augusti, 2020