Hoppa till innehåll

Parkeringsnorm

Parkeringsnormen beskriver antal parkeringsplatser som behövs vid bostäder/verksamheter för att man ska kunna få ett bygglov.

Bostäder

Verksamheter antal bilplatser/1 000 kvadratmeter bruttoarea (sammanlagd yta alla våningsplan)

Kontor

Handel

Industri

Hotell

Restauranger

Skolor

Kyrkor

Samlingslokaler

Pendlarparkering

Angivna normtal utgör riktvärden. Särskild utredning kan krävas i enskilda fall utöver vad som anges i ovan.

Senast uppdaterad:
31 augusti 2020 08:25