Hoppa till innehåll

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Vellinge kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Ett parkeringstillstånd kan gälla som högst i 5 år. När giltighetstiden går ut för ditt parkeringstillstånd måste du göra en ny ansökan. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare beslut. Tänk på att lämna in ansökan i god tid.

Självservice

Information och regler

Vem kan få tillstånd

Du har som stora svårigheter att förflytta dig självständigt till och från ett fordon kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Villkor för utfärdande av tillstånd

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

Ansökan, beslut och överklagande

Handläggningstiden är ca 6 veckor.

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling och är därmed stöldbegärligt. Du bör därför inte förvara det i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Vid förlust av tillståndet måste en polisanmälan göras. En kopia på polisanmälan skickar du sedan till kommunen.

Ett parkeringstillstånd som inte nyttjas korrekt kan återkallas.

Vill du få mer information kan du gå in på Transportstyrelsens hemsida och läsa lagtexten för parkeringstillstånd.
Till Transportstyrelsen

Det här gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrade i EU-länder

Till EU:s regler

Senast uppdaterad:
4 november, 2020