Hoppa till innehåll

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Vellinge kommun kan ansöka om parkeringstillstånd. Ett parkeringstillstånd kan gälla som högst i 5 år.

Självservice

Tänk på att ansöka i god tid innan giltighetstiden går ut för parkeringstillståndet. Varje ansökan anses som en ny ansökan oavsett tidigare bedömning. Ansökan görs med ny ansökningsblankett med nytt passfoto och ett nytt läkarintyg. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare beslut.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas till förare eller passagerare inte båda, tillfälliga tillstånd utfärdas ej.

Information och regler

Vem kan få tillstånd?

Du som har stora svårigheter att förflytta dig självständigt till och från ett fordon kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Villkor för utfärdande av tillstånd
 • En person som har svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens regelbundna hjälp utanför fordonet.
 • En person med psykiska problem, exempelvis fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • I vissa fall kan specialutlåtande eller gångtest krävas.
Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag
 • En synskadad person som inte har något rörelsehinder
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon
 • Vid i - och urlastning av rullator
 • Svårigheter att bära
 • Mag- och tarmproblem, som tarminfektioner eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Endast ålder utan rörelsehinder är inte något skäl.
Ansökan, beslut och överklagande
 • Ansökan om parkeringstillstånd görs via självservice ovan och ska kompletteras med ett läkarintyg som visar sökandens gångförmåga på plan mark samt rörelsehindrets varaktighet. Ansökan ska också innehålla ett nytaget foto och skrivas under för att vara komplett.
 • Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare som har delegation från omsorgsnämnden
 • Vid behov samråder handläggare med en förtroendeläkare
 • Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen

Handläggningstiden är ca 6 veckor.

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling och är därmed stöldbegärligt. Du bör därför inte förvara det i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Vid förlust av tillståndet måste en polisanmälan göras. En kopia på polisanmälan skickar du sedan till kommunen.

Ett parkeringstillstånd som inte nyttjas korrekt kan återkallas.

Vill du få mer information kan du gå in på Transportstyrelsens hemsida och läsa lagtexten för parkeringstillstånd.

Transportstyrelsen - transportstyrelsen.se

Det här gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrade i EU-länder
Senast uppdaterad:
1 februari 2023 12:42