Hoppa till innehåll

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Vellinge kommun kan ansöka om parkeringstillstånd. Ett parkeringstillstånd kan gälla som högst i 5 år.

Självservice

Tänk på att ansöka i god tid innan giltighetstiden går ut för parkeringstillståndet. Varje ansökan anses som en ny ansökan oavsett tidigare bedömning. Ansökan görs med ny ansökningsblankett med nytt passfoto och ett nytt läkarintyg. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare beslut.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas till förare eller passagerare inte båda, tillfälliga tillstånd utfärdas ej.

Information och regler

Vem kan få tillstånd

Du har som stora svårigheter att förflytta dig självständigt till och från ett fordon kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Villkor för utfärdande av tillstånd

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

Ansökan, beslut och överklagande

Handläggningstiden är ca 6 veckor.

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling och är därmed stöldbegärligt. Du bör därför inte förvara det i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Vid förlust av tillståndet måste en polisanmälan göras. En kopia på polisanmälan skickar du sedan till kommunen.

Ett parkeringstillstånd som inte nyttjas korrekt kan återkallas.

Vill du få mer information kan du gå in på Transportstyrelsens hemsida och läsa lagtexten för parkeringstillstånd.

Transportstyrelsen - transportstyrelsen.se

Det här gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrade i EU-länder

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning - europa.eu

Senast uppdaterad:
1 februari 2023 12:42