Hoppa till innehåll

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

 1. Innan du ansöker

  Till din ansökan behöver du:
  - ett foto i passformat, fäst fotot på anvisad plats i blanketten.
  - ett läkarintyg

 2. Dags att ansöka

  Du behöver skriva ut blanketten, fylla i den och därefter skicka den till oss. Märk kuvertet

  Ansökan om parkeringstillstånd Vellinge kommun  235 81  Vellinge

  Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.pdf (PDF-dokument, 104 kB)

  Blankett för läkarintyg vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.pdf (PDF-dokument, 113 kB)

 3. Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Din ansökan tas emot och en handläggare avgör om du har rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade utifrån de krav som gäller.

  Handläggningstiden är 6 veckor. Om foto, läkarintyg och namnteckning inlämnas tillsammans med ansökan kan handläggningen gå snabbare.