Hoppa till innehåll

Bidrag för bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig att anpassa bostaden så att din vardag blir enklare.

Självservice

Vem kan söka bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka om bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. För att få bidrag behöver anpassningen vara nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel. Du kan söka bidrag för att anpassa bostaden så att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ut ur bostaden.

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att ta bort trösklar eller bredda dörrar, för att kunna komma in och ut genom dörrar. Det kan även gälla installation av stödhandtag eller automatiska dörröppnare. Om du har svårt att gå i trappor kan du behöva ledstänger, räcken eller kanske en hiss som underlättar för dig.

Du kan ansöka om bidrag för att ta bort fasta badkar och ordna en duschplats, förbättra belysningen eller sätta in stödhandtag. I köket kan det handla om bättre belysning eller att ändra höjden på skåp och arbetsbänkar.

Bidrag kan även sökas för anpassningar utomhus. Du kan behöva ramper, dörröppnare eller ledstänger/räcken. På din balkong kan det handla om att anpassa trösklar eller lägga trall på golvet.

Reparation och service

Bidrag kan även ges för reparation och besiktning av teknisk utrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.
Sökande kontaktar respektive företag och beställer själv sin reparation. Vid osäkerhet om vilket företag det gäller så kontakta ansvarig för bostadsanpassningsbidrag på kommunen.
Fakturan för reparationen skickas till sökande som i efterhand har möjlighet att söka bidrag för detta.
Om ansökan för reparation blir beviljad, sker en utbetalning till sökande. Bank och kontonummer för utbetalning ska meddelas vid ansökan.
Om ansökan för reparation inte blir beviljad får sökande själv stå för kostnaden.
VI lämnar inte bidrag för reparation vid skadegörelse, oaktsamhet eller avstängd el.

Återställningsbidrag

Återställningsbidrag är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder.

BAB-återställningsbidrag.pdf (PDF-dokument, 561 kB)

Hur söker jag bidraget?

Skaffa intyg

Du behöver skaffa ett intyg som styrker dina behov av anpassning. Det gör du genom att ta kontakt med en av kommunens arbetsterapeuter eller annan sakkunnig, som kan göra en bedömning av ditt behov och skriva ett intyg till dig.

Begär in offert

Ta kontakt med en entreprenör som kan ge dig en offert och eventuell ritning på den åtgärd du vill utföra. Det är konsumenttjänstlagen som gäller mellan dig och entreprenören. Du beställer arbetet själv. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. För borttagning av trösklar och installation av stödhandtag krävs inte offert.

Medgivande

Kommunen behöver ett skriftliga medgivande från fastighetsägaren om du inte är ensam ägare av din bostad.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 13:30