Hoppa till innehåll

Slamtömning

Till slamtömning hör tömning av septiktankar, trekammarbrunnar, slutna tankar, sjunkbrunnar och köksbrunnar.

Självservice

Obligatorisk tömning utförs av kommunens entreprenör Ragn-Sells, som debiterar kunden direkt för utförda tjänster. Tömningsdag meddelas i god tid. Tömning sker enligt följande:

Septiktankar: minst 1 gång per år
Trekammarbrunnar: minst 1 gång per år
Fettavskiljare: minst 1 gång per år
Sjunkbrunnar: vid behov
Köksbrunnar: vid behov
Slutnatankar: minst 1 gång per år

Uppgifter om kostnader för slamtömning finns i hushållsavfallstaxan.

Extra tömning

Extratömning beställs hos Ragn-Sells och utförs senast tre dagar efter beställningen. Observera att, före tömning, måste fastighetsägaren frilägga och märka ut brunnslocket. Om detta inte är gjort debiteras en extra avgift.

Undantag

I vissa fall kan dispens för uppehåll, befrielse eller längre hämtningsintervall fås. Du ansöker i e-tjänsten ovan. Läs mer under Villkor för dispenser och undantag

Har du frågor?

Om du har frågor du inte får svar på här är du välkommen att kontakta Ragn-Sells AB på telefon 010-723 23 23 eller via mail.

Publicerad:
20 september, 2018
Senast uppdaterad:
4 september, 2020