Hoppa till innehåll

Slamtömning

Till slamtömning hör tömning av trekammarbrunnar, minireningsverk, slutna tankar, septiktankar, sjunkbrunnar, köksbrunnar och fettavskiljare.

Självservice

Obligatorisk tömning utförs av kommunens entreprenör och kommunen debiterar kunden för utförda tjänster. Tömningsdag meddelas i god tid. Tömning sker enligt följande:

Uppgifter om kostnader för slamtömning finns i hushållsavfallstaxan.

Extra tömning

Extratömning beställs hos Vellinge Direkt och utförs senast tre dagar efter beställningen. Observera att, före tömning, måste fastighetsägaren frilägga och märka ut brunnslocket. Om detta inte är gjort debiteras en extra avgift.

Undantag

I undantagsfall kan dispens för uppehåll, befrielse eller längre hämtningsintervall fås. Du ansöker i e-tjänsten ovan. Läs mer under Villkor för dispenser och undantag

Om du har frågor du inte får svar på här är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt

Senast uppdaterad:
9 mars, 2021