Hoppa till innehåll

Slamtömning

Till slamtömning hör tömning av septiktankar, trekammarbrunnar, slutna tankar, sjunkbrunnar och köksbrunnar.

Självservice

Obligatorisk tömning utförs av kommunens entreprenör och kommunen debiterar kunden för utförda tjänster. Tömningsdag meddelas i god tid. Tömning sker enligt följande:

Septiktankar: minst 1 gång per år
Trekammarbrunnar: minst 1 gång per år
Fettavskiljare: var fjärde vecka eller så ofta att funktionen inte försämras
Sjunkbrunnar: vid behov
Köksbrunnar: vid behov
Slutnatankar: minst 1 gång per år

Uppgifter om kostnader för slamtömning finns i hushållsavfallstaxan.

Extra tömning

Extratömning beställs hos Vellinge Direkt och utförs senast tre dagar efter beställningen. Observera att, före tömning, måste fastighetsägaren frilägga och märka ut brunnslocket. Om detta inte är gjort debiteras en extra avgift.

Undantag

I vissa fall kan dispens för uppehåll, befrielse eller längre hämtningsintervall fås. Du ansöker i e-tjänsten ovan. Läs mer under Villkor för dispenser och undantag

Om du har frågor du inte får svar på här är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt

Publicerad:
20 september, 2018
Senast uppdaterad:
14 december, 2020