Hoppa till innehåll

Villkor för dispenser och undantag

Du kan i undantagsfall få dispens från avfallsföreskrifterna. Här kan du läsa om villkoren för anmälan om kompostering, förlängt hämtningsintervall för hushållssopor och olika undantag för slamtömning.

Självservice

Kompostering, förlängt hämtningsintervall och undantag för slamtömning

Generellt villkor för samtliga undantag: Beviljas under förutsättning att risken för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön bedöms som ringa. Du ansöker via e-tjänsten nedan.

Undantag Villkor Beviljas upp till

Anmälan om kompostering av matavfall

Kan medges till hushåll som har varmkompost eller liknande.

Observera att om du har fyrfackskärl kommer behållaren för matavfallet att finnas kvar.

5 år

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall till var fjärde vecka.

Om kompostering av matavfall har medgivits enligt ovan och det är uppenbart att behov av hämtning med kortare intervall inte föreligger.

5 år

Ansökan om tömning av slamavskiljare/sluten tank vartannat år.

Kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

5 år

Befrielse från slamtömning

Medges endast för jordbruksfastigheter med djurhållning om slammet komposteras, återanvänds eller används som jordförbättring.

5 år

Avfall undantag - hämtningsintervall, kompost, slamtömning
Uppehåll

Om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader kan uppehåll i tömning av slamavskiljare och sluten tank medges. Beslutet beviljas upp till 3 år.

Du anmäler uppehåll i e-tjänsten nedan.

Avfallshantering - ansökan om uppehåll

Senast uppdaterad:
7 oktober, 2022