Hoppa till innehåll

Skötsel av parker, grönområden och stränder

På kommunens skötselkarta hittar du vilka parker, grönområden och stränder som Vellinge kommun sköter. Vi beskriver också hur gräs och vägkanter sköts.

Självservice

Gräsmattor och grönområden på allmän mark är ofta kommunens ansvar, men inte alltid. Vellinge kommuns skötselkarta visar vilka områden som kommunen ansvarar för att sköta.

De ytor som är klickbara sköts av kommunen, övriga ytor sköts av andra, till exempel vägföreningar eller Trafikverket.

Skötselkarta kommunal mark - vellinge.se

Ordlista för skötselkartan

Bruksgräsmatta betyder en enkel, klippt gräsmatta. Här ska man kunna ha picknick, leka och spela bollsporter. En bruksgräsmatta brukar klippas 12-16 gånger per år.

Ängsytor är gräsytor där man har valt att ha en enklare skötsel. De klipps en gång per år, på sensommaren efter att blommorna har blommat klart och deras frön har ramlat ner på marken. På ängsytorna växer många olika slags gräs och blommor. De ger mat till insekter och är viktiga för den biologiska mångfalden.

Vägkanter klipps en gång om året, efter midsommar. På vissa platser klipps det oftare därför att trafiksäkerheten kräver det. Det gäller till exempel korsningar.

Skötsel av träd och buskar

Förutom gräsytorna så sköter kommunen också träd och buskar inom grönområdena. Vad för slags skötsel det handlar om varierar stort. Träden vid gator i centrum kräver mer skötsel än träden i kommunens naturområden. I skogsliknande miljöer görs normalt väldigt lite åtgärder, eftersom det brukar vara det som är bäst för den biologiska mångfalden.

Vellinge kommun anlitar ett företag som utför skötseln av kommunens grönytor.

Skötsel av badstränder

Vellinge kommun ansvarar för skötseln av stränder, vilken utförs av entreprenörer. Skötsel och underhåll av de stränder där många badar, sker under sommaren, från 16 maj till 31 augusti. Start och slut på säsongsskötseln är väderberoende och kan justeras något. Inför sommarsäsongen görs flera större insatser i form av tångrensning och förstärkning av sand på utsatta stränder. Dessa åtgärder sker under mitten av mars till slutet av april.

Renhållning av stränder

Under sommaren har vi sopkärl utställda på stränderna som vi tömmer när det behövs. Vi städar också bort skräp på strand och klitter. Om ett kärl är fullt eller skräpigt på stranden kan du hjälpa oss att göra en felanmälan.

Bortstädning av tång

Under sommaren, när det är badväder rensar vi bort tång som ligger på stranden. Tång ute i vattnet tar vi däremot inte bort. Ibland är det pålandsvind eller strömmar och då kan det flyta iland ny tång redan på förmiddagen efter nattens städning. Den tar vi bort nästa gång vi rensar. Bortrensad tång placeras i tångupplag på särskilt utvalda platser. Efter sommarsäsongen återförs tången till havet igen.

Vi arbetar när du sover

Vi tömmer sopkärl, kör maskinen som städar stranden och rensar bort tång med maskin på natten då vi har lätt att komma fram och utföra arbetet.

Ibland kan vi inte utföra skötseln

Vid högvatten kan stranden vara för smal för maskinerna att köra och vända på. Då kan vi inte rensa bort tång eller städa bort skräp på den delen av stranden. Vi kommer att städa när vattennivån har återgått till det normala.

Under lågsäsong

Även under lågsäsong har vi tillsyn och viss skötsel av stränderna. Då inspekterar och reparerar vi också bryggor och halkskydd inför nästa säsong.

Så gör du för att felanmäla

Om du ser att gräset inte har blivit klippt på en kommunal yta så kan du använda e-tjänsten som finns högst upp på denna sidan.

Kommunala parker

Här kan du läsa mer om Falsterbo stadspark

Skötselplan för Skanörs norra stadspark

Skötselplanen för Skanörs norra stadspark är ett måldokument, med skötselmålet att parken ska få fortsätta att vara och utvecklas till en ännu mer attraktiv plats för människor, djur och växter.

Här hittar du skötselplan för Skanörs norra stadspark (PDF-dokument, 5,5 MB)

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:07