Hoppa till innehåll

Tomtkö

Vellinge kommuns tomtkö - fribyggartomter

Vellinge kommun äger stora delar mark inom kommunen och en del mark är lämplig för småhustomter. Utgångspunkten är att samtliga tomter av denna typ ska erbjudas till kommunens tomtkö för de som önskar bygga sitt eget hus. För att få köpa en tomt behöver du registrera dig i Vellinge kommuns tomtkö och betala köavgift.
Köavgiften är för närvarande 300 kr/kalenderår och du betalar för hela innevarande år även om du placerar dig i kön i senare delen av året.

Just nu tar vi inte emot fler anmälningar till tomtkön. Har du frågor kontakta Vellinge Direkt.

Tomter till salu

Kommunen har för närvarande inga tomter till salu.

Kommande tomtförsäljningar

2023

Västra Ingelstad

Antal: ca 15 stycken

Regler för tomtkön

Vem får söka
Den sökanden skall ha fyllt 18 år, äkta makar räknas som en enhet (gäller även sökanden och medsökanden i de fall då dessa är sammanboende)
Den sökande har rätt att stå i kö i den eller de kommundelar han/hon önskar, oberoende av den aktuella bostadsortens eller arbetsplatsens placering. Köplatsen går inte att överlåta.

Uppdatering
Den sökande är skyldig att anmäla adressförändring, ändring av önskemål och förändring av andra uppgifter i ansökningsformuläret, som kan vara av betydelse vid ett fördelningsbeslut.

Avregistrering
Avregistrering sker:
- Då sökanden erhållit erbjuden tomt.
- Erbjudande kommer i retur p g a felaktiga adressuppgifter.
- Då sökanden ej erlagt avgiften. Avregistrering sker direkt efter obetalda fakturans sista förfallodag.

Fördelningsregler
Sökanden placeras i tomtkön efter ansökningsdatum och fördelningen av kommunala tomter sker i denna ordning.

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 14:33