Hoppa till innehåll

Nedskräpning i naturen

Nedskräpning ger negativa effekter ur både ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. Minskning av nedskräpningen är därför en viktig del i den hållbara samhällsutvecklingen.

Nedskräpning i naturen

Skräp hör inte hemma i naturen och enligt miljöbalken råder det ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Förbudet gäller alla som skräpar ner på sådana platser, alltså även den som är fastighetsägare. Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Med skräp avses bland annat plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande.

Nedskräpning kan vara brottsligt och kan medföra böter eller fängelse i högst ett år. Kommunen eller länsstyrelsen kan även förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig.

Värsta skräpet

I kommunens avfallsplan finns ett mål om att minska nedskräpningen. För att få reda på vad som slängs på fel ställe genomförde kommunen under sommaren 2016 skräpmätningar i centrala Vellinge. Resultatet av skräpmätningen visar att av det som slängs fel står fimpar och snuspåsar för 55% och tuggummi för 40%. Visste du att det tar upp till 25 år för ett tuggummi att brytas ned i naturen?

För att öka medvetenheten och kunskapen om nedskräpning har kommunen bland annat genomfört en informationskampanj där man visade var folk kan slänga sina fimpar samt delade ut fimpburkar.

Plogga för ett renare Vellinge

Att plogga innebär att man plockar skräp när man joggar eller promenerar. Fenomenet har blivit mycket populärt de senaste åren och har spridit sig över hela världen.

Läs mer om nedskräpning på Håll Sverige rents hemsida

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:05