Hoppa till innehåll

Eldning utomhus

När det är torrt i våra marker är risken för gräsbränder större än normalt. Räddningstjänsten uppmanar till extra försiktighet vid eldning utomhus och nedan följer några generella råd. Observera att det finns lokala förbud mot eldning inom vissa delar av kommunen och för vissa tider på året.

Aktuell information om eldningsförbud

Just nu råder det inte eldningsförbud i Vellinge kommun.

Inom detaljplanerat område gäller eldningsförbud under april-oktober. Inom andra områden, exempelvis landsbygd, kan man elda även under denna period under förutsättning att eldningen inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Att göra upp öppen eld på stranden och i strandklitterna är förbjudet liksom halmbränning på åkermark. Vid torka kan räddningstjänsten utfärda totalt eldningsförbud. Detta informeras det då om i lokalradion och på hemsidan.

Har du frågor om eldning utomhus kan du kontakta Räddningstjänsten i Trelleborg och Vellinge via telefon, 0410-73 30 00.

Du kan läsa om kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter och ordningsföreskrifter på länkarna nedan.

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter - vellinge.se

Lokala ordningsföreskrifter - vellinge

Att tänka på vid eldning utomhus
  • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Räddningstjänsten avråder från att elda utomhus om vindstyrkan överstiger 10 m/s eller om rådande brandriskprognos är 4 eller 5.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada.
  • Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Röken får inte spridas över väg eller järnväg eftersom detta ökar risken för trafikolyckor eller onödiga utryckningar orsakade av att någon ser röken och ringer 112.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Elda inte material som lämnar giftig rök. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • Elden ska vara släckt innan solen går ner. Eld som brinner efter mörkrets inbrott orsakar ofta onödiga utryckningar orsakade av att någon ser lågorna och ringer 112.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen och kontrollera platsen efter några timmar.

På länken nedan får du fler råd om brandsäkerhet i skog och mark.

Brandsäkerhet i skog och mark - msb.se

Senast uppdaterad:
26 juni 2024 08:29