Hoppa till innehåll

Eldning utomhus

När det är torrt i våra marker är risken för gräsbränder större än normalt. Räddningstjänsten uppmanar då till extra försiktighet vid eldning eller grillning utomhus. Från den 1 januari 2024 är det är förbjudet att elda trädgårdsavfall.

Ändring i lagen påverkar eldning av trädgårdsavfall

Från den 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt att sortera ut trädgårdsavfall. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. Det betyder att det är förbjudet att elda trädgårdsavfall. Det är ingen skillnad på om du bor inom detaljplanelagt område eller inte. Förbudet att elda trädgårdsavfall gäller för alla som har denna typ av avfall.

För att ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt ska du göra något av följande:

Trädgårdsavfall - vellinge.se

Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre. Vi kommer att uppdatera våra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter med rätt information, eftersom § 9 om eldning av trädgårdsavfall inte längre är aktuell.

För en valborgsbrasa finns möjligheter att få dispens

Det går att söka dispens från förbudet att elda för en valborgsbrasa om det sker i samband med någon typ av offentlig tillställning, med tillstånd från polisen. En dispens ska avse en viss mängd avfall samt tid och plats.

Om du eldar ska du som vanligt tänka på att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Du ansöker om dispens genom att skicka e-post till vellinge.kommun@vellinge.se med information om fastighetsbeteckning och adress, datum och klockslag, kontaktperson, mängd avfall (trädgårdsavfall).

Att göra upp öppen eld på stranden och i strandklitterna är förbjudet liksom halmbränning på åkermark. Vid torka kan räddningstjänsten utfärda totalt eldningsförbud. Detta informeras det då om i lokalradion och på hemsidan.

Har du frågor om eldning utomhus kan du kontakta Räddningstjänsten i Trelleborg och Vellinge på tel. 0410-73 30 00.

Senast uppdaterad:
19 april 2024 10:05