Hoppa till innehåll

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild del av kollektivtrafiken för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Självservice

Ansökan

Det är Vellinge kommun som utreder och beslutar om rätten till färdtjänst.
Ansökan görs via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Du behöver bifoga medicinska kompletterande uppgifter till exempel från din vårdcentral, och underlaget får vara maximalt 3 månader gammalt. Det är färdtjänsthandläggaren som bedömer om kompletterande uppgifter är tillräckligt som underlag.

Vid inkommen ansökan hanteras denna i turordning. Handläggningstiden är upp till 8 veckor från det att ansökan är komplett. Vid färdigställt beslut skickas detta hem till den sökande via brev. Du kan även kontakta Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00 om du vill ha ansökan hemskickad.

Beställa färdtjänstresa

Du beställer din färdtjänstresa hos utföraren av färdtjänst som är Vellinge Taxi.
Ha följande uppgifter till hands när du ringer och beställer:

Kontaktuppgifter

Beställa färdtjänstresa: Vellinge Taxi 040-45 33 64 
Synpunkter/klagomål på resan: Vellinge Taxi 040-45 33 64 
E-post: Vellinge Taxi info@vellingetaxi.se

Kostnad för färdtjänstresa

Priset på resan beror på hur långt du ska resa. Priset beräknas utifrån närmsta körvägen, oavsett hur den faktiska resan körs.
Du betalar din egenavgift för dina resor via faktura som skickas hem till dig en gång i månaden.

Varje intervall omfattar 4 km, utom första som är 8 km. För första intervallet är avgiften 30 kr därefter ökar priset med 7 kr per intervall.

När går det att åka färdtjänst

Färdtjänst trafikerar kommunen samma tider som kollektivtrafiken.

Måndag-torsdag kl. 05.00- 01.45 
Fredag kl. 05.00-03.45 
Lördag kl. 05.30-03.45 
Söndag kl. 05.30-01.45 

Resa inom annan kommun

Om du tillfälligt ska vistas i en annan kommun finns det möjlighet till färdtjänstresor i den kommunen.
Kontakta Vellinge kommun senast en månad före avresa.
Om den kommunens taxibolag anslutit sig till Riksfärdtjänsten Sverige kommer du att få RIAK-kuponger hemskickade för dessa resor. Resa inom annan kommun gäller för max tolv enkelresor under en period på tre månader.
Du ansöker om färdtjänstresa inom annan kommun via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Sjukresor

Det är Skånetrafiken som hanterar sjukresor (resor till och från Region Skånes lokaler) inte kommunen.
Kontakta Skånetrafiken på telefon 0771-77 44 11 eller läs på Skånetrafikens hemsida om sjukresor.

Sjukresor - skanetrafiken.se

Behöver du göra en sjukresa och inte har rätt till färdtjänst, kontakta din vårdgivare.

Senast uppdaterad:
12 februari 2024 10:41