Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har ett varaktigt funktionshinder. Du som har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst.

Självservice

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Du reser tillsammans med andra resenärer. Till skillnad från taxiresor åker man därför inte alltid närmsta vägen till resmålet. Beslut om Färdtjänst fattas enligt lagen om färdtjänst.

Ansökan

Det är Vellinge kommun som utreder och beslutar om rätten till färdtjänst.
Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.

Beställa färdtjänstresa

Du beställer din färdtjänstresa hos Vellinge Taxi.

Ha följande uppgifter till hands när du ringer och beställer:

Under telefonsamtalet får du besked om tid för hämtning.

Beställa färdtjänstresa: Vellinge Taxi 040-45 33 64 
Synpunkter på resan: Vellinge Taxi 040-45 33 64 
E-post: Vellinge Taxi info@vellingetaxi.se

Kostnad för färdtjänstresa

Priset på resan beror på hur långt du ska resa. Priset beräknas utifrån närmsta körvägen, oavsett hur den faktiska resan körs.
Du betalar din egenavgift för dina resor via faktura som skickas hem till dig en gång i månaden.

Varje intervall omfattar 4 km, utom första som är 8 km. För första intervallet är avgiften 30 kr därefter ökar priset med 7 kr per intervall.

När går det att åka färdtjänst

Färdtjänst trafikerar kommunen samma tider som kollektivtrafiken.

Måndag-torsdag kl. 05.00- 01.45 
Fredag kl. 05.00-03.45 
Lördag kl. 05.30-03.45 
Söndag kl. 05.30-01.45 

Resa inom annan kommun

Om du tillfälligt ska vistas i en annan kommun finns det möjlighet till färdtjänstresor i den kommunen.
Kontakta Vellinge kommun senast en månad före avresa.
Om den kommunens taxibolag anslutit sig till Riksfärdtjänsten Sverige kommer du att få RIAK-kuponger hemskickade för dessa resor. Resa inom annan kommun gäller för max tolv enkelresor under en period på tre månader.
Du ansöker om färdtjänstresa inom annan kommun via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Sjukresor

Det är Skånetrafiken som hanterar sjukresor (resor till och från sjukvården), inte kommunen.
Kontakta Skånetrafiken på telefon 0771-77 80 90 eller läs på Skånetrafikens hemsida om sjukresor.

Läs mer om sjukresor på Skånetrafikens hemsida om sjukresor

Behöver du göra en sjukresa och inte har rätt till färdtjänst, kontakta din vårdgivare.

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
3 april, 2019