Hoppa till innehåll

Frågor och svar om färdtjänst

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om färdtjänst.

Hur får jag ett färdtjänsttillstånd?

Du söker färdtjänst i den kommun du är folkbokförd i. Ansökningsblankett och läkarintyg som styrker behovet ska skickas in till Vellinge kommun via post eller genom e-tjänstansökan via kommunens hemsida.

Vem beviljas färdtjänsttillstånd?

Vi utgår alltid från gällande lagstiftningen. Vi gör en bedömning utifrån din förmåga att resa med våra bussar och tåg och vi tittar på möjligheten för dig att ta dig till och från en station eller busshållplats.

Vad gör kommunen när ansökan har kommit in?

Kommunens handläggare tittar på om du uppfyller kriterierna för rätten att få färdtjänst. Ansökningar behandlas i turordning.

Kan mitt barn beviljas färdtjänst?

Äldre barn kan beviljas färdtjänst om det på grund av funktionsnedsättning är förhindrat att göra resor på egen hand som jämnåriga barn normalt kan göra.

När och var kan jag använda färdtjänst?

Färdtjänstresor gäller under den tid på dygnet som kollektivtrafik kör i vår kommun. En färdtjänstresa ska påbörjas och avslutas i Vellinge kommun.

Hur lång tid tar det att få ett färdtjänsttillstånd?

Vi behandlar ansökningar i turordning. Handläggningstiden är i regel högst sex veckor. När beslut är fattat skickas det hem till dig.

Kan jag börja åka färdtjänst direkt när jag har fått beslutet?

Du kan åka med färdtjänst från och med det datum du beviljas färdtjänst. Datumet framgår i beslutet som du får hemskickat till dig.

Kan jag överklaga beslut om färdtjänst?

Ja, beslut om färdtjänst kan överklagas. Information kring överklagan finner du i beslutet som du får hemskickat till dig. Vid frågor kring överklagan är du välkommen att kontakta färdtjänsthandläggare via Vellinge Direkt.

Om mitt tillstånd upphör, vad gör jag då?

När ditt färdtjänsttillstånd upphör kan du ansöka om färdtjänst på nytt. Du behöver då inkomma med en ny ansökan och läkarintyg för färdtjänst till Vellinge kommun.

Om jag tappar bort mitt färdtjänsttillstånd?

Kontakta Vellinge Direkt.

Om jag redan har färdtjänst och ett nytt behov uppstår, som exempelvis ledsagare, kan jag åka med mitt nuvarande tillstånd då?

Om ditt behov av tjänster förändras, måste du göra en ny ansökan om färdtjänst där de nya behoven prövas.

Kan jag åka hem med färdtjänst från korttidsboendet?

Om du inte kan ta dig hem själv från korttidsboende, behöver du ansöka om tillstånd för färdtjänst.Man kan tyvärr inte få beslut på dagen. Utan det görs en utredning, läkarintyg inhämtas etc.

Senast uppdaterad:
8 mars 2024 14:09