Hoppa till innehåll

Riksfärdtjänst

Om du ska resa utanför Skåne kan du ansöka om Riksfärdtjänst.

Självservice

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan göra längre privata resor med den allmänna kollektivtrafiken. Du får resa inom Sverige från en kommun till en annan kommun. Tänk på att ansöka om riksfärdtjänst i god tid.

Vem får åka med riksfärdtjänst

Tillstånd att åka med riksfärdtjänst beviljas under förutsättning att:

Om du som söker är under 18 år görs prövningen i förhållande till andra barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Ansökan

Ansökan om tillstånd för enstaka resa samt resebeställning gör du via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där ska även kompletterande medicinska uppgifter bifogas med ansökan. Under Övrigt i ansökan ska man även framföra syftet med resan, för bedömning av riksfärdtjänsthandläggare.
Du kan också kontakta kommunens riksfärdtjänsthandläggare via Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00.

Den skriftliga ansökan ska göras senast fyra veckor före resans påbörjande. I samband med storhelger är tillgången på transportmedel begränsad. Var ute i god tid.

Så här mycket kostar det

Om du blir beviljad riksfärdtjänst betalar du själv en egenavgift, medan kommunen betalar den överskjutande kostnaden. Egenavgiften fastställs av staten och motsvarar ungefärliga normala resekostnader med allmänna kommunikationer.

Val av färdmedel

Vellinge kommun beslutar om färdsätt med utgångspunkt från din funktionsnedsättning och övriga omständigheter. Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte.

Senast uppdaterad:
12 februari 2024 10:55