Hoppa till innehåll

Vatten och avlopp

Här hittar du information om vatten och avlopp, hur du felanmäler samt vilken enhet du ska vända dig till för frågor inom dessa områden.

I Vellinge kommun är det VA-enheten som ansvarar för kommunalt vatten och avlopp. Felanmälan görs till Vellinge Direkt, 040-42 50 00 eller via e-tjänsten nedan.

Gator, utemiljö, vatten och avlopp - felanmälan (e-tjänst)

Tillstånd för enskilda avloppsanläggningar samt information och råd om enskilda brunnar ges av miljöenheten.

Behöver du ritningar över VA-ledningar inne på din egen fastighet ska du kontakta kommunens bygglovsenhet. Öppettiderna är måndag till fredag kl. 10.00-12.00 och tisdag kl. 16.00-18.00.

För dig som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp gäller allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA).

Du bör också läsa informationen till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster.

Senast uppdaterad:
12 oktober 2020 11:06