Hoppa till innehåll

Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär ofta stort obehag och en mycket extra arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger sällan de olägenheter och skador man drabbas av. Vi vill därför ge dig lite hjälp på vägen.

Det är tekniska enheten som handlägger frågor om källaröversvämningar. Vi tipsar här om vad du bör tänka på för att förebygga översvämning och för att minska skadorna när du väl drabbats.

Checklista i akutläge

Vid källaröversvämning under torrväder bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät. På så vis kan du konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i din egen fastighets ledningar eller av stopp i kommunens ledningar.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet

Hit vänder du dig vid översvämning

Akuta störningar på det kommunala ledningsnätet

Ring Vellinge Direkt. Efter ordinarie arbetstid hänvisar telefonsvarare till ett journummer.

Skadeanmälan till ditt försäkringsbolag

Du ska göra en skadeanmälan till ditt eget försäkringsbolag.

Störningar på fastighetens egna ledningar

Om du har problem på din egen fastighet kontaktar du ett VVS-företag.

Stopp i rännstensbrunnar under dagtid

Om du upptäcker ett stopp i en gatubrunn under dagtid ringer du Vellinge Direkt. Efter ordinarie arbetstid hänvisar telefonsvarare till ett journummer. Om brunnen ligger inom vägföreningsområde är det vägföreningens ansvar att åtgärda problemet. Kontakta ansvarig inom föreningen.

Om du har frågor

Om du har frågor om förebyggande åtgärder mot källaröversvämning, skadereglering eller liknande är du välkommen att kontakta en VA-ingenjör på tekniska enheten.

Skadeståndsanspråk mot kommunen

Om du drabbas av en skada i Vellinge kommun, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du begära kommunen betalar ut ett skadestånd till dig. Du kan läsa om vad som gäller och göra en anmälan här.

Senast uppdaterad:
9 september 2020 08:28