Skadeståndsanspråk mot kommunen

Om du drabbas av en skada i Vellinge kommun, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du begära kommunen betalar ut ett skadestånd till dig. Här kan du läsa om hur du gör.

Självservice

Skadeståndsanspråk mot kommunen kan exempelvis gälla:

Ibland, men inte alltid, visar utredningen att kommunen bär ansvaret. Då har du (”den skadelidande”) rätt till skadestånd. Det är dock förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar saknas.

Att ställa ett skadeståndsanspråk

Du – den skadelidande - ska i första hand anmäla skadan till eget försäkringsbolag, genom till exempel olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring. På så sätt kan du få snabbare behandling av ditt ersättningskrav. Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid kan du ha rätt till ersättning genom AFA – arbetsskadeförsäkringen.

Sedan kan du skicka ett skadeståndsanspråk mot kommun genom att använda e-tjänsten på den gröna länken ovan. När du gör det, tänk på att du ska markera på kartan exakt var skadan har ägt rum.

När har du rätt till skadestånd?

Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt för att få skadestånd. Den skadelidande ska kunna bevisa att kommunen agerat försumbart eller försumligt och att olyckshändelsen ägt rum på kommunens mark eller/och en plats där kommunen har underhållsansvar. Det är alltid den som begär ett skadestånd som har bevisbördan.

Skadeståndsanspråket utreds först av kommunen. Men kommunen har i sin tur en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndskostnader. Därför skickas ditt anspråk i vissa fall vidare till kommunens försäkringsbolag för bedömning av om kommunen kan anses skadeståndsskyldig eller inte.

När utredningen är klar får du ett svar av kommunens försäkringshandläggare.

Om kommunen bedöms ha skadeståndsansvar

Om utredningen visar att kommunen har ett skadeståndsansvar för den inträffade skadan, betalar kommunens försäkringsbolag ut ersättning till dig i enlighet med skadeståndsrättsliga värderingsregler, med avdrag för en summa som motsvarar kommunens självrisk. Denna summa betalas ut av kommunen.

Om kommunen inte bedöms ha skadeståndsansvar

Om utredningen visar att kommunen inte har ett skadeståndsansvar för den inträffade skadan, skickar kommunen ett brev till dig med beskedet.

Publicerad:
12 december, 2018