Hoppa till innehåll

Skadeståndsanspråk mot kommunen

Om du drabbas av en skada i Vellinge kommun, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du begära kommunen betalar ut ett skadestånd till dig. Här kan du läsa om vad som gäller.

Självservice

Du som har drabbats har möjlighet att få ersättning från ditt eget försäkringsbolag, oavsett om det som hänt är en olyckshändelse eller om kommunen har orsakat skadan. Du som har drabbats av en skada bör därför alltid först kontakta ditt eget försäkringsbolag. Detta gäller oavsett om det som har inträffat har medfört en sakskada, en personskada eller en annan skada.

Att ställa ett skadeståndsanspråk

När en skada som är följden av en ren olyckshändelse har inträffat finns det normalt sett inte någon möjlighet för dig som har drabbats att få ersättning från en kommun för det som inträffat. De flesta skadeståndsanspråk leder inte till att skadestånd utbetalas till den skadelidande. Tänk även på att, enligt Kommunallagen, är det förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar saknas.

Du – den skadelidande - ska i första hand anmäla skadan till eget försäkringsbolag, genom till exempel olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring. På så sätt kan du få snabbare behandling av ditt ersättningskrav. Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid kan du ha rätt till ersättning genom AFA – arbetsskadeförsäkringen.

Efter att du har fått besked av din skada från ditt försäkringsbolag, kan du skicka ett skadeståndsanspråk mot kommun, genom att använda e-tjänsten på den gröna länken ovan. När du gör det, tänk på att du ska markera på kartan exakt var skadan har ägt rum. Om du har fått ersättning för skadan från ditt försäkringsbolag, kan du endast kräva självrisken av kommunen.

När har du rätt till skadestånd?

Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt för att få skadestånd. Den skadelidande ska kunna bevisa att kommunen är ersättningsskyldig, vilket ofta innebär att du som drabbad måste bevisa att skadan har orsakats genom vårdslöshet, samt att olyckshändelsen ägt rum på kommunens mark eller/och en plats där kommunen har underhållsansvar Du måste också bevisa vari skadan består och hur stor skadan är i kronor samt på vilket sätt den påstådda vårdslösheten har lett till din skada.

Skadeståndsanspråket utreds först av kommunen. Men kommunen har i sin tur en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndskostnader. Därför skickas ditt anspråk i vissa fall vidare till Kommunassurans, Kommunassurans Syd kommer i så fall att göra följande:

  • Utreda händelsen
  • För kommunens räkning förhandla med dig som riktat skadeståndskravet mot kommunen
  • Föra kommunens talan om det inte går att komma överens utan att frågan måste prövas av domstol

När utredningen är klar får du ett svar av kommunens försäkringshandläggare.

Om kommunen bedöms ha skadeståndsansvar

Om utredningen visar att kommunen har ett skadeståndsansvar för den inträffade skadan, betalar kommunen ut ersättning till dig i enlighet med skadeståndsrättsliga värderingsregler.

Senast uppdaterad:
3 juni 2024 15:04