Hoppa till innehåll

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Vissa grupper är försäkrade under verksamhetstid, dvs. den ordinarie tid den försäkrade deltar i verksamhet/skola, samt färden till och från. Detta gäller bland annat skolelever och barn i barnomsorg. Andra grupper är försäkrade dygnet runt. Detta gäller bland annat personer sysselsatta enligt SOL och LSS (korttidsboende).

Vid skada

Tänk på att:

Anmäl och rapportera en olycksfallsskada

När en skada inträffar ska den anmälas till kommunens försäkringsbolag Protector så snart som möjligt. Det är den försäkrade eller vårdnadshavaren som gör anmälan.

Anmäl olycksfallsskada hos Protector

Försäkringsnumret som du ska ange är: 511300-2.1

Om du inte kan anmäla på Protectors webbplats så kan du skriva ut och fylla i blanketten "Anmäl olycksfall till Protector" som du hittar längst ner på denna sida, och skicka den till adressen som anges på blanketten.

Taxi i samband med olycksfall

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfall ska vara godkänt med intyg från läkare. Intyget ska visa under vilka tider på dygnet taxiresor är beviljade. Innan taxiresor till och från skolan kan beställas, så ska Protector informeras. Intyget och skadeanmälan ska skickas in till Protector, via deras hemsida eller e-post. När Protector har bekräftat intyget kan beställning av taxiresor göras.

Publicerad:
25 februari, 2021