Hoppa till innehåll

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada inom vården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  3. felaktig diagnos
  4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård exempelvis som s.k. hemsjukvård, i äldreboenden, enligt hälso- och sjukvårdslagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan.

Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt dock ej inom elevhälsan).
Du som har drabbats av en patientskada hos Vellinge kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten nedan, och skicka in den till:

Kommunassurans Försäkring AB
Grynbogatan 14
211 33 Malmö

E-post: skador@ksfab.se
Telefon: 040- 611 22 00

Däremot är det en fördel för dig som skadelidande att du kontaktar kommunen istället för att kontakta Kommunassurans direkt, så att våra handläggare kan hjälpa dig med att anmäla skadan på rätt sätt.

Skadeanmälan patientskada.pdf (PDF-dokument, 464 kB)

Senast uppdaterad:
3 juni 2024 14:53