Detaljplan för Höllviken 23:7, vårdboende öster om Henriks hage

Samråd 1 oktober till 29 november 2019. Möte äger rum den 12 november.