Hoppa till innehåll

Tångvalla skolområde

Nya Tångvallaområdet kommer att bestå av två grundskolor, en förskola och en sporthall. Området beräknas vara färdigt år 2026.

I processguiden uppdateras pågående och utförda arbeten i projektet. Där kan du även se ritningar och bilder.

Tångvallaskolan

Nya Tångvallaskolan kommer vara två-parellellig med plats för 450 elever i årskurs F-9.

I mitten av april startar rivningen av gamla Tångvallaskolan och beräknas vara klar till hösten. Under tiden för byggnationen för nya skolan pågår undervisning i ersättningslokaler på Skanörs vångar.

Tångvallahallen

Nya Tångvallahallen kommer kunna delas in i två delar så två undervisningar kan pågå samtidigt. I hallen kommer det även finnas en gymnastikdel med hoppgropar, läktare med plats för cirka 400 åskådare samt fritidsgård och café. Den gamla Tångvallahallen kommer också rivas. Under tiden för rivning och nybyggnation har en tillfällig idrottshall byggts på Skanörs vångar.

Tångvalla förskola

Nya Tångvalla förskola kommer bestå av nio avdelningar med plats för 180 barn i åldrarna 1–6 år. Förskolan är placerad intill den uppvuxna skogsdungen för att ta vara på den fina utemiljön. Den gamla förskolan kommer rivas och under tiden för nybyggnation kommer verksamheten fortsätta i tillfälliga lokaler på området.

Montessoriskola och förskola

Den tillfälliga förskolan har projekterats under vintern och ska handlas upp till våren. Montessoriskolan har klara systemhandlingar. Bygglov kommer sökas under våren och därefter fortsätter detaljprojekteringen fram till hösten 2023.

Arkitekt för Tångvallaskolan, Tångvalla förskola och Tångvallahallen är Chroma Aritekter. Arkitekt för Montessoriskola och förskola är Tengbom Arkitektkontor.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Robert Seremet, projektchef
robert.seremet@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
5 september, 2023