Hoppa till innehåll

Detaljplaner och områdesbestämmelser

I kartan ovan hittar du gällande planer i lila färg samt planer som Vellinge kommun just nu arbetar med att ta fram och som därmed är i en pågående detaljplaneprocess i orange färg. Zooma in genom att använda knapparna till vänster och dra i kartan med muspekaren eller pekfingret. Klicka sedan på området där du vill ha mer information. Nu öppnas ett popup-fönster med information och länkar. De detaljplaner som är i en pågående planprocess listas även nedan. Förslag till detaljplaner som just nu är ute på samråd eller granskning visas längst ner.

Mer information om detaljplaner och områdesbestämmelser

Vellinge, Hököpinge, Eskilstorp, Herrestorp, Norra och Södra Håslöv