Detaljplaner och områdesbestämmelser

I kartan ovan hittar du gällande planer samt planer som Vellinge kommun just nu arbetar med att ta fram och därmed är i en pågående detaljplaneprocess. De detaljplaner som Vellinge kommun just nu arbetar med listas även nedan. De detaljplaner som är på samråd eller granskning visas längst ner.

Om detaljplaner och områdesbestämmelser

Hököpinge, Gessie kyrkby, Gessie Villastad

Detaljplan för del av Höllviken 23:7, ny grund- och förskola norr om Henriks hage

Samråd pågår 18 november till 13 december 2019. Möte äger rum 28 november.

Detaljplan för Eskilstorp 2:26 m fl, vid Södra Åkarps Kyrkoväg i Vellinge

Granskning pågår 22 november till 13 december 2019.

Detaljplan för Höllviken 11:118, vid Tallvägen

Samråd pågår 13 december 2019 till 13 januari 2020.

Detaljplan för Ljunghusen 7:23, vid Rådjursvägen

Samråd pågår 13 december 2019 till 13 januari 2020.