Hoppa till innehåll

Detaljplaner och områdesbestämmelser

I kartan ovan hittar du gällande planer samt planer som Vellinge kommun just nu arbetar med att ta fram och därmed är i en pågående detaljplaneprocess. De detaljplaner som Vellinge kommun just nu arbetar med listas även nedan. De detaljplaner som är på samråd eller granskning visas längst ner.

Samråd

Samråd 5 april till 10 maj 2019 för detaljplan för Ingelstad 3:36 m fl, vid Kanslivägen i Västra Ingelstad