Detaljplaner och områdesbestämmelser

I kartan ovan hittar du gällande planer samt planer som Vellinge kommun just nu arbetar med att ta fram och därmed är i en pågående detaljplaneprocess. De detaljplaner som Vellinge kommun just nu arbetar med listas även nedan. De detaljplaner som är på samråd eller granskning visas längst ner.

Om detaljplaner och områdesbestämmelser

Hököpinge, Gessie kyrkby, Gessie Villastad

Ändring av detaljplan för del av Ingelstad 6:1 m.fl

Granskning pågår under tiden 10 september - 25 september 2019 för ändring av detaljplan för del av Ingelstad 6:1 med flera.