Hoppa till innehåll

Detaljplaner och områdesbestämmelser

I kartan ovan hittar du gällande planer samt planer som Vellinge kommun just nu arbetar med att ta fram och därmed är i en pågående detaljplaneprocess. De detaljplaner som vi just nu arbetar med listas även nedan. De detaljplaner som är på samråd eller granskning visas längst ner.

Samråd

Samråd 11 januari - 1 mars 2019 för ändring av detaljplan för Västra Ingelstad 6:1 med flera.

Granskning

Granskning 25 januari - 1 mars 2019 för ändring av detaljplan för Falsterbo 5:217 - 5:249 med flera, västra delen av Kullsbackarna.

Granskning

Granskning 11 februari - 11 mars 2019 för detaljplan för Höllviken 8:42 före detta Mariastugan, mellan Falsterbovägen och Gamleväg.

Granskning

Granskning 14 februari till 13 mars för ändring av detaljplan för Ljunghusen 16:60 med flera.