Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Ljunghusen 12:6 med flera, norr om väg 100

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i norra delen av Ljunghusen. Området föreslås bebyggas med lägenheter, rad­hus och lägenheter i flerbostadshus.

Samråd ägde rum 2015. Samrådshandlingarna hittar du till höger under punkten Samråd.

Granskning ägde rum 2018. Granskningshandlingarna hittar du till höger under punkten Granskning.

Ljunghusen 12-6 illustrationsplan granskning-01.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:15