Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Ljunghusen 12:6 med flera, norr om väg 100

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i norra delen av Ljunghusen. Området föreslås bebyggas med omkring 85-95 lägenheter fördelat på ca 21 småhus, ca 15 rad­hus och 50-60 lägenheter i flerbostadshus. En ny infart från Falsterbovägen anläggs i bostads­områdets västra del.

Samråd ägde rum 2015. Samrådshandlingarna hittar du till höger under punkten Samråd.

Granskning ägde rum 2018. Granskningshandlingarna hittar du till höger under punkten Granskning.

Ljunghusen 12-6 illustrationsplan granskning-01.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se