Hoppa till innehåll

Översiktliga planer och strategier

På denna sida hittar du information om våra översiktliga planer. Du kan välja att klicka i kartan ovan eller att leta i listan nedan. Översiktsplan 2010 är Vellinge kommuns kommunövergripande plan för hur Vellinge kommun planerar för framtiden. Denna kompletteras av mer detaljerade planer för ett antal orter.