Hoppa till innehåll

Fördjupad översiktsplan för Lilla hammars näs

I södra delen av Lilla Hammars näs har kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan för att skapa utvecklingsmöjligheter till verksamheter och värna det öppna landskapet.

En detaljerad syn på Lilla Hammars näs

En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad analys och ställningstagande för antingen ett område eller en sakfråga. Kommunen kan ta fram denna typ av översiktsplaner för att lösa mer detaljerade frågor innan detaljplan eller ändra ställningstagande i gällande översiktsplan.

Fria vyer över Lilla Hammars näs

I södra delen av Lilla Hammars näs finns flera verksamheter och hästgårdar. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa en långsiktig lösning och tydliggöra utvecklingsmöjligheterna för befintliga verksamheter.

I fördjupningen av översiktsplanen föreslås att landskapet bevaras. Det ska gå att pröva ny bebyggelse, men den får inte påverka upplevelsen av de fria vyerna allt för mycket.

För att förbättra trafiksäkerheten för gående, och ridande planeras nya ridstigar och gång- och cykelvägar.

Förhållande till Översiktsplan 2010

Planen för Lilla Hammars näs gjordes som en fördjupning av den gamla översiktsplanen och är inarbetad i Översiktsplan 2010. Vissa ställningstaganden är ersatta med nya. Titta därför alltid i Översiktsplan 2010 för rätt information. Planen fungerar i övrigt som kunskapsunderlag.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:34