Hoppa till innehåll

Fördjupad översiktsplan för Vellinge väster

Strax väster om Vellinge ligger en attraktiv bostadsmiljö med hästgårdar i lantlig, men ändå tätortsnära miljö. Den fördjupade översiktsplanen är framtagen för att behålla karaktären och förtäta med fler bostäder.

En detaljerad syn på Vellinge väster

En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad analys och ställningstagande för antingen ett område eller en sakfråga. Kommunen kan ta fram denna typ av översiktsplaner för att lösa mer detaljerade frågor innan detaljplan eller ändra ställningstagande i gällande översiktsplan.

Bostäder och växtodlingar i ett jordbrukslandskap

Syftet med planen är att ange en inriktning för utveckling av Vellinge väster. Det är flera olika intressen, som växtodling och försäljning av trädgårdsprodukter, bostäder, landskapets natur- och kulturvärden och trafikåtgärder. Planen tillåter en förtätning av bostadsbebyggelsen i anslutning till det befintliga vägnätet. Tomterna följer den befintliga strukturen och är stora så att det går att ha hästhållning. Tanken är även att de befintliga växtodlingarna ska kunna växa. Verksamheter som inte normalt finns i jordbrukslandskapet ska placeras i tätorten istället.

Förhållande till Översiktsplan 2010

Planen för Vellinge väster gjordes som en fördjupning av den gamla översiktsplanen och är inarbetad i Översiktsplan 2010. Vissa ställningstaganden är ersatta med nya. Titta därför alltid i Översiktsplan 2010 för rätt information. Planen fungerar i övrigt som kunskapsunderlag.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:34