Hoppa till innehåll

Fördjupad översiktsplan för Vellinge kronan

Området runt Kronans by är ett attraktivt kustlandskap för boende samtidigt som det är mycket bra jordbruksmark. Planen klargör var och hur bostäder kan kompletteras för att möta en efterfråga om bostäder på landet.

En detaljerad syn på landsbygden vid Kronans by

En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad analys och ställningstagande för antingen ett område eller en sakfråga. Kommunen kan ta fram denna typ av översiktsplaner för att lösa mer detaljerade frågor innan detaljplan eller ändra ställningstagande i gällande översiktsplan.

Bostäder med djurhållning i jordbrukslandskapet

Kronans by ligger nära Vellinge och det är ett attraktivt läge för ett boende på landet. Det är ett känsligt kulturlandskap där jordbruk och olika former av djurhållning och verksamheter skall samsas med ett ökat intresse för bostäder. Syftet med planen för Vellinge Kronan att skydda landsbygdens värden, som till exempel sammanhängande bebyggelse, vägar och vegetation. Planen ger en inriktning för att nya bostäder ska placeras på lucktomter Kronans by och inte fritt i jordbrukslandskapet. Nya bostadstomter ska vara stora så att det går att kombinera med hästhållning.

Förhållande till Översiktsplan 2010

Planen för Vellinge kronan gjordes som en fördjupning av den gamla översiktsplanen och är inarbetad i Översiktsplan 2010. Vissa ställningstaganden är ersatta med nya. Titta därför alltid i Översiktsplan 2010 för rätt information. Planen fungerar i övrigt som kunskapsunderlag.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:33