Hoppa till innehåll

Fördjupad översiktsplan för Vellinge centrum

Vellinge tätort växer i flera delar med många nya bostäder och arbetsplatser. Centrumområdet är viktigt för att tätorten ska fortsätta vara en attraktiv livsmiljö för gamla och nya invånare. Den fördjupade översiktsplanen för Vellinge centrum är en detaljerad analys och beskrivning över hur kommunen vill utveckla centrum i Vellinge.

En detaljerad syn på Vellinge centrum

En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad analys och ställningstagande för antingen ett område eller en sakfråga. Kommunen kan ta fram denna typ av översiktsplaner för att lösa mer detaljerade frågor innan detaljplan eller ändra ställningstagande i gällande översiktsplan.

Attraktionskraft och ökad tillgänglighet i Vellinge

Den fördjupade översiktsplanen syftar till att möjliggöra en god och varierande service samtidigt som centrums utformning och gestaltning ska göra det trivsamt, vackert och tryggt. Det görs genom att främja att centrum kan bevara sin omväxlande karaktär med butiker, bostäder och arbetsplatser. Den historiska förankringen har även stor betydelse i hur nya byggnader och platser ska utformas.

Ett annat viktigt syfte är att öka tillgängligheten och göra det enklare att hitta för bilister som för gående, cyklande och bussresenärer.

Förhållande till Översiktsplan 2010

Planen för Vellinge centrum gjordes som en fördjupning av den gamla översiktsplanen och är inarbetad i Översiktsplan 2010. Vissa ställningstaganden är ersatta med nya. Titta därför alltid i Översiktsplan 2010 för rätt information. Planen fungerar i övrigt som kunskapsunderlag.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:34