Hoppa till innehåll

Fördjupad översiktsplan för område kring Fredshög

Kustområdet mellan Höllviken och Skåre är intressant för vindkraft men är en plats med flera intressen och starka konflikter. Den fördjupade översiktsplanen för område kring Fredshög anger hur området ska utvecklas utan vindkraftsverk.

En detaljerad syn på kusten vid Fredshög

En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad analys och ställningstagande för antingen ett område eller en sakfråga. Kommunen kan ta fram denna typ av översiktsplaner för att lösa mer detaljerade frågor innan detaljplan eller ändra ställningstagande i gällande översiktsplan.

Inga vindkraftsverk i det öppna jordbrukslandskapet

I mitten av 1990-talet ökade intresset av att bygga vindkraft för energitillverkning. Kusten mellan Höllviken och Skåre har även den varit intressant och i och med att 7 vindkraftverk planerades i Trelleborgs kommun ville Vellinge kommun pröva vindkraftverk vid Fredshög.

I den fördjupade översiktsplanen anges att vindkraftverk inte är lämpligt, då det skulle ge en mycket stor påverkan på landskapsbilden. Det är även för nära till vindkraftverken i Trelleborgs kommun och båda grupperna med vindkraftverk skulle kunna ses samtidigt.

Planen medger även att området till stora delar ska fortsätta att användas för jordbruk som det gör idag. Det är inte lämpligt att komplettera med nya bostäder och mellan havet och Trelleborgsvägen ska friluftsliv prioriteras.

Förhållande till Översiktsplan 2010

Planen för område kring Fredshög gjordes som en fördjupning av den gamla översiktsplanen och är inarbetad i Översiktsplan 2010. Vissa ställningstaganden är ersatta med nya. Titta därför alltid i Översiktsplan 2010 för rätt information. Planen fungerar i övrigt som kunskapsunderlag.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:34