Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Östra Grevie 8:6, norr om folkhögskolan

Syfte

Kommunstyrelsen har den 8 februari 2022 beviljat postivit planbesked och att förslag till detaljplan ska upprättas.
Området är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder i skede 1 (0-20 år) i kommunens Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050, laga kraft 2013-06-27.
Föreslagen bebyggelse omfattar cirka 50 lägenheter i småhus och har förutsättningar att smälta in väl i omgivningen.

Samråd har ägt rum. Du hittar samrådshandlingarna till höger under punkten Samråd.

Östra Grevie 8-6.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Elin Hallström
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:17