Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för del av Falsterbo 2:1 och del av Falsterbo 7:103, Falsterbo Strandbad

Syfte

För att förlänga turistsäsongen och för att öka antalet hotellnätter i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 2 juni 2020 om planuppdrag för att se på möjligheterna till en hotell-, spa- och konferensanläggning vid Falsterbo Strandbad i Falsterbo.
Aktuellt område är Falsterbo Strandbad och parkeringsytan norr om befintlig byggnad.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02 att ge planenheten i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planarbetet befinner sig i ett startskede.

Falsterbo Strandbad.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Elin Hallström
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
26 april 2023 11:54