Hoppa till innehåll

Falsterbo strandbad hotell-, spa- och konferensanläggning

Vellinge kommun är ett populärt resmål, främst under sommarmånaderna och till kommunens södra delar där vacker natur och vita stränder finns. Det finns i dagsläget få boendemöjligheter för besökare, vilket försvårar det under sommarhalvåret och lockar färre besökare under resterande månader. Därför planeras ett nytt hotell med spa- och konferensanläggning vid Falsterbo Strandbad.

I februari 2022 presenterades vinnaren i markanvisningstävlingen för ett nytt hotell med spa- och konferensanläggning i Falsterbo, beläget vid Falsterbo strandbad. Av fem anbudsgivare utsåg juryn för tävlingen Skanör Falsterbo Strandbad AB och Nordic Hotels & Resort till vinnare.

Falsterbo strandbads anläggning har haft flera olika verksamheter under åren och är ett populärt besöksmål för så väl turister som boende i kommunen. Det nya hotellet kommer kunna skapa fler arbetstillfällen i kommunen och för många ett första jobb och ett steg in på arbetsmarknaden. Fler boendemöjligheter öppnar upp för turism och besöksnäring som blomstrar året runt. Det nya hotellet är tänkt att byggas ihop med den befintliga byggnaden.

FAQ

Vad händer med Falsterbo Photo Art Museum?

Falsterbo Photo Art Museum har tecknat ett 5-årsavtal som löper ut 2026. I nuläget finns ingen information om avtalet kan omförhandlas.

Var hittar jag mer information om hotellet?

Markanvisningstävlingen vanns av Skanör Falsterbo Strandbad AB tillsammans med Nordic Hotels & Resort, PEAB och Krook & Tjäder. All information om hotellet, entreprenör och utformning hittar du på deras hemsida. Vi kommer att länka dit när den publicerats.

Kontakt

Frågor och upplysningar om detta projekt lämnas av:

Elin Hallström, planarkitekt
elin.hallstrom@vellinge.se
040-42 50 00

Lina Hägg, exploateringsingenjör
lina.hagg@vellinge.se
040-42 50 00

Publicerad:
10 maj, 2023