Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för del av Räng 10:231, Västra Hamnplan vid Falsterbokanalen

SYFTE

Kommunstyrelsen beslutade 2023-04-04 att bevilja planuppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen, Plan och Exploatering för förslag till detaljplan för del av Räng 10:231, Västra Hamnplan vid Falsterbokanalen.

Vellinge kommun har som vision att utveckla hamnområdet Västra Hamnplan vid Falsterbokanalen till en välfungerande småbåtshamn för föreningsliv, skola, utbildning, servering, handel och viss service samt uppnå en Blå flagg-certifiering genom att ändra detaljplanen och i den utveckla hamnens fysiska miljö. Målsättningen med en ny detaljplan är att utveckla västra hamnplan till en funktionell, säker och trivsam hamn för alla.

Planarbetet befinner sig i ett startskede.

Västra Hamnplan.png

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Ashley Andersson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:14