Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Höllviken 8:140, vid Falsterbovägen

Syfte

Syftet med att ändra detaljplanen är att utöka markanvändnings­möjligheterna så att mer bostäder i kombination med lokaler för handel och icke störande verksamheter kan uppföras i kvarteret. På platsen föreslås totalt cirka 13 nya bostäder uppföras. Ytor för lokaler i bottenvåningarna tillkommer.

Planarbetet befinner sig i ett startskede.

Höllviken 8-140.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Plan- och exploateringschef Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:14