Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Bröddarp 1:17 och 1:18, vid väg 101 norr om Västra Ingelstad

Syfte och innehåll

Syftet med planförslaget är att pröva ny bebyggelse inom planområdet. Bostäderna ska uppföras i anslutning till den befintliga bebyggelsen i Bröddarp i enlighet med översiktsplanen (2010). Bostäderna ska utformas med karaktär av skånsk gårdsmiljö och ska anpassas till det befintliga sammanhanget i byn.

Planförslaget befinner sig i startskede.

Bröddarp 1 17, 1 18-01.png

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Elin Hallström
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:18