Hoppa till innehåll

Detaljplan för Bröddarp 1:17 och 1:18, vid väg 101 norr om Västra Ingelstad

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att pröva ny bebyggelse inom planområdet. Bostäderna ska uppföras i anslutning till den befintliga bebyggelsen i Bröddarp i enlighet med översiktsplanen (2010). Bostäderna ska utformas med karaktär av skånsk gårdsmiljö och ska anpassas till det befintliga sammanhanget i byn.

Bröddarp 1 17, 1 18-01.png

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Publicerad:
29 september, 2019