Hoppa till innehåll

Mer information om områdesbestämmelser

Med områdesbestämmelser kan kommunen reglera grunddragen för användning av mark- och vattenområden i syfte att säkerställa översiktsplanens syfte.

Detaljplan och områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används oftast för att reglera redan befintlig bebyggelse som är viktig av exempelvis kulturmiljöskäl. En områdesbestämmelse ger aldrig någon garanterad byggrätt. Att den inte ger någon garanterad byggrätt gör att att du som eventuellt ska köpa en fastighet i område med områdesbestämmelse inte kan vara garanterad en viss byggrätt bara för att den är illustrerad i områdesbestämmelsekartan.

Områdesbestämmelser i Vellinge kommun

Områdesbestämmelser är relativt ovanligt i Vellinge kommun. Den absoluta majoriteten av planerna i Vellinge kommun är detaljplaner.

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:26