Hoppa till innehåll

Räng 10:231 och Höllviken 19:54 med flera, Gläntan vid Falsterbokanalen

Syfte och innehåll

I Gläntan kan cirka 70 bostäder byggas i flerbostadshus utmed kanalens östra kant, söder om bron. Gläntans karaktär är lugn och stilla. Träden i den södra delen skyddar från vindar och skapar ett lugn. I befintliga gläntor kan en rofylld och lågmäld bebyggelse i en skala som underordnar sig träden skapas. Mot väg 100 och längs kanalen kan småskalig handel och service samsas med bostäderna.
Kanalvaktartornet föreslås bevaras och kan på sikt ges nya funktioner - en symbol för områdets historia och en spännande utsiktsplats. Vid väg 100 kan också en ny superbusshållplats ordnas i direkt anslutning till den nya bebyggelsen.

Samråd

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 70 bostäder, kontorshus med centrumverksamhet, restaurang och cafébyggnad samt torg, gata och natur vid Falsterbokanalen i anslutning till väg 100.

Samtliga handlingar (inklusive alla utredningar) finns under tiden 5 juni till 31 juli 2020 tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken.
Du hittar dem även till höger under punkten samråd.

Synpunkter med namn och adress ska senast 31 juli 2020 ha inkommit till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Rickard Persson, telefon 040-42 50 00.

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se