Höllviken 19:54 med flera, "Gläntan", vid Falsterbokanalen

Syfte och innehåll

I Gläntan kan cirka 70 bostäder byggas i flerbostadshus utmed kanalens östra kant, söder om bron. Gläntans karaktär är lugn och stilla. Träden i den södra delen skyddar från vindar och skapar ett lugn. I befintliga gläntor kan en rofylld och lågmäld bebyggelse i en skala som underordnar sig träden skapas. Mot väg 100 och längs kanalen kan småskalig handel och service samsas med bostäderna.
Kanalvaktartornet föreslås bevaras och kan på sikt ges nya funktioner - en symbol för områdets historia och en spännande utsiktsplats. Vid väg 100 kan också en ny superbusshållplats ordnas i direkt anslutning till den nya bebyggelsen.

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se