Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Vellinge norra centrum, Mejeriparken

Planens syfte och innehåll

Syftet är att se på möjligheterna att förtäta området norr om ICA, som idag bland annat är parkeringsytor.

Kommunstyrelsen beslutad 2022-04-04 att ge planenheten i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planarbetet befinner sig i ett startskede.

Vellinge Norra Centrum.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Elin Hallström
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
13 april 2023 01:00