Vellinge norra centrum

Planens syfte och innehåll

Planuppdrag för att se på möjligheterna att förtäta området norr om ICA, som idag bland annat är parkeringsytor. Planarbetet befinner sig i ett startskede. Vellinge Norra Centrum.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Samhällsbyggnadschef Anna Möller
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se