Hoppa till innehåll

Vellinge norra centrum

Planens syfte och innehåll

Planuppdrag för att se på möjligheterna att förtäta området norr om ICA, som idag bland annat är parkeringsytor. Planarbetet befinner sig i ett startskede. Vellinge Norra Centrum.jpg