Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för del av Falsterbo 2:1 och 2:35, område vid Falsterbogrillen

Syfte

En utökad byggrätt efterfrågas för befintliga verksamheter för att tillgodose ökat behov av serveringsplatser samt se över att leveranser, sophantering och hygienutrymmen för verksamheterna hanteras på ett bra sätt utan att störa omgivningen.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04 att ge planenheten i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planarbetet befinner sig i ett startskede.

Falsterbogrillen.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Plan- och exploateringschef Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
26 april 2023 11:53