Hoppa till innehåll

Skyddsvallen

Skyddsvallen

Under 2024 inleder Vellinge kommun det omfattande arbetet med att skydda de sydvästra delarna, Falsterbonäset, från stigande havsnivåer och stormfloder likt den vi upplevde senast under hösten 2023.

Skyddsvallen, som den kallas i dagligt tal, kommer att gå i kustområdena runt Näset, bestå av växtbeklädda vallar och en murliknande konstruktion och tillsammans med befintliga sanddyner bilda skydd mot framtida högvatten. På tre platser kommer tillfälliga skydd att byggas upp med kort varsel när prognosen pekar på en annalkande stormflod. Skyddsvallen är planerad att i första hand skydda området fram till och med 2065.

Vallen byggs i fyra etapper

På lång sikt kommer Vellinge kommuns översvämningsskydd bestå av ett yttre och ett inre skydd. Det är byggnationen av det inre skyddet som nu står i startgroparna. Projektet består av fyra etapper. De områden som är mest utsatta byggs först. Etapp ett och två påbörjas under 2024 och beräknas vara klara 2027. Etapp 3 och 4 inväntar fortfarande detaljprojektering. Men beräknas i nuläget kunna stå klara kring 2031.

Naturbaserad vall och murliknande element

Totalt ska cirka 21 kilometer översvämningsskydd byggas. Tre fjärdedelar blir naturbaserad vall, bland annat ingår lera, med ett ytskikt bestående av vegetation av typ som redan finns i området. På en fjärdedel av sträckan kommer skyddet på grund av utrymmesbrist att utgöras av en murliknande konstruktion.

Skyddsvallens krön blir tre meter över havet inklusive befintlig marknivå. 80 procent av det konstruerade skyddet blir lägre än 1,5 meter över marken. På mycket korta sträckor kommer byggnationen att sticka upp som mest 2,5 meter över marknivå.

Skyddsvallen är Vellinge kommuns projekt, men finansieras delvis genom bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och från EU. Det sistnämnda bidraget kommer via Life-fonden som bland annat medfinansierar projekt som arbetar med att förbättra den biologiska mångfalden.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Anders Purcell, projektledare
anders.purcell@vellinge.se
040-42 50 00

eulife.png

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.