Hoppa till innehåll

Prototypvallen

Syftet med protypvallen är att på fyra vallsektioner testa återetablering av växtlighet med olika förutsättningar och att bygga kunskap och erfarenhet för att stärka svensk konkurrenskraft inom planering, anläggning och förvaltning av naturbaserade skyddsvallar mot översvämning och höga havsnivåer och därmed motståndskraften i kustnära bebyggelse.

Prototypvallen delas in i fyra plus en delområden (A,B,C,D, och E) för att möjliggöra en utvärdering av olika vegetationstyper (se bild). Varje delområde separeras genom en ogräsduk/geotextil för att minimera spridning av vegetation mellan respektive delområde.

Prototypvallen vid Skanörs Vångar är ett samarbete mellan Vellinge kommun, Lunds Tekniska Högskola, Statens Geotekniska Institut och miljökonsulten Ecogain. Den finansieras genom Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova.

Skärmbild 2023-12-15 103214.png

Till område C ska det transplanteras ny ljung. Ljungen med avbaning på 100 millimeter har inte lyckats etablera sig på prototypvallen och därför ska ljung med avbaning på 400 millimeter testas istället. 400 millimeter är det avbaningsdjupet som är planerat för skyddsvallen.

De 50 kvadratmeterna ljung hämtas i närområdet på en av Länsstyrelsen utpekad plats.

ljung med kokosnät.jpgLjungen som planterades såväl med som utan kokosnät har haft svårt att etablera sig på prototypvallen.

Senast uppdaterad:
19 juni 2024 15:43