Hoppa till innehåll

Undersökningssamråd avseende vattenverksamheter på Falsterbohalvön

Med anledning av att Vellinge kommun behöver förnya tillstånden för att ha möjlighet att på Falsterbonäset rensa uppspolad tång, strandfodra vissa strandavsnitt samt avlägsna sand strax söder om Skanörs hamn avser kommunen att lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen.

I samband med den här ansökan utreds även möjligheten att förlänga befintlig badbrygga i Kämpingebukten samt att anlägga bastu för att öka tillgängligheten och rekreationsvärdet.

Ansökan till Mark- och miljödomstolen föregås av ett undersökningssamråd, där särskilt berörda av de aktuella verksamheterna kan inkomma med synpunkter. Samrådsunderlaget finns nedan för nedladdning.

I samrådsunderlagets inledning sammanfattas ansökan på följande sätt:

Vellinge kommuns vision med kusten är ett attraktivt kustområde som skapar livskvalitet för boende och besökare, och kommunen arbetar aktivt med att förvalta och utveckla de kustnära områdena. För att kunna upprätthålla högklassiga badstränder och ytterligare utveckla kustområdet ansöker Vellinge kommun om:

  1. Möjlighet att vid behov rensa uppspolad tång från utvalda strandavsnitt och lagra tången i upplag, för att öka attraktiviteten hos de utvalda stränderna. Verksamheten utförts idag enligt gällande tillstånd M 4226-12. Ansökan omfattar samma verksamhet med mindre geografiska justeringar.
  2. Möjlighet att vid behov strandfodra delar av Norra badreveln, östra delen av Kämpingestranden samt Ljunghusens strandbad, för att minska risken för erosionsskador.
    Verksamheten utförts idag på Norra badreveln och Kämpingestranden enligt gällande tillstånd M 1639-15 respektive M 4226-12.
  3. Möjlighet att vid behov avlägsna sand som ansamlas på stranden precis söder om Skanörs hamn
  4. Möjlighet att förlänga befintlig badbrygga i Kämpingebukten och anlägga bastu här, för att öka tillgängligheten och rekreationsvärdet.
Publicerad:
25 april, 2024