Hoppa till innehåll

Naturvård

I Vellinge kommun har vi en fantastisk natur som lockar både besökare och invånare. Naturen ger oss väldigt många kvaliteter, här kan du läsa mer om vårt arbete med att förvalta vår natur.

Vellinge kommuns naturvårdsmål

Målet med det kommunala naturvårdsarbetet är att främja en hållbar utveckling, en utveckling som bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människors rätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar för att förvalta den väl.

Blommande grönytor

Vellinge arbetar för att skapa fler blommande gräs- och ängsytor i kommunen. Genom att låta fler gräsmattor växa ger vi förutsättningar för våra insekter att hitta mat, nektar och pollen. Läs mer på länken nedan.

Blommande grönytor - vellinge.se

Naturvårdsprogram Vellinge kommun

Vellinge kommuns naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige våren 2015. Programmet innehåller beskrivning och kartläggning av våra naturvärden och har tagits fram för att:

Naturvårdsprogrammet riktar sig till tjänstemän, invånare och alla som är intresserade av naturen i kommunen. För att naturvårdsprogrammets syften ska uppfyllas antog kommunfullmäktige i mars 2016 en åtgärdsplan för naturvård. Du läsa båda under relaterade dokument nedan.

Rapportera dina artfynd till Artportalen

Har du sett en ovanlig fjäril, en rödlistad blomma eller kanske en igelkott? Via Artportalen kan du registrera alla djur, växter och svampar som du träffar på hemma i trädgården eller ute i naturen.

Genom att invånare och besökare bidrar med information så får vi en bättre bild av vilka djur och växter som finns i kommunen. Det är också väldigt spännande att själv kunna söka efter de djur och växter man är intresserad av.

Artportalen - artportalen.se

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:05