Hoppa till innehåll

Arrendera odlingslott

Vellinge kommun äger cirka 1 900 hektar mark varav en del är odlingslotter som kan utarrenderas. Att arrendera mark innebär att du mot betalning får tillåtelse att använda en bit av kommunens mark.

Självservice

Odlingslotter

Vellinge kommun har idag två odlingslottsområden, ett i Falsterbo och ett i Vellinge, med totalt 55 odlingslotter. Alla odlingslotter är utarrenderade men när en lott blir tillgänglig så tillsätts dessa enligt kölista där den som inte har någon odlingslott sedan tidigare har företräde.

Odlingslotterna kostar idag 5 kr/kvm och år att arrendera och storleken ligger på ungefär 100 kvm. Fakturan skickas ut en gång per år under november månad med förfallodatum sista december. Den upplåtna odlingslotten får endast användas för odlingsändamål. Du måste vara folkbokförd i kommunen för att få arrendera en odlingslott. Du som har nyttjanderätt är skyldig att omsorgsfullt bruka jorden, hålla den fri från ogräs samt att hålla angränsande gångar rena och snygga. Jordlotten får inte användas till upplags- eller avstjälpningsplats. Byggnad eller annan anläggning får inte uppföras på lotten, dock får redskapslåda om maximalt 60 cm x 30 cm x 240 cm placeras på eller i anslutning till lotten. Odlingslotten får inhägnas/avgränsas med häck eller staket med en höjd om maximalt 70 cm. Lösa hundar eller andra husdjur får inte hållas inom området.

Är du intresserad av att arrendera en odlingslott av kommunen så är du välkommen med din intresseanmälan via självservicen ovan.

Om du istället söker markarrende för betesmark eller åkermark så kan du läsa mer på länken nedan.

Arrende - vellinge.se

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:21